Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Diaconaal project Zuidwolde
Kerstwens kerst 2019

Schoolproject in Macouda

Monteren meubels school
Inspectie van de school
Primary School in gebruik
Water voor Manduar Nursery

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

18 december 2019

Kerstwens kerst 2019

Beste familie, vrienden en donateurs van de Stichting Onderwijs voor Gambia,

Dankbaar en blij kijkt onze stichting terug op het bijna voorbije jaar 2019.

We zijn dankbaar voor de vele hulp die we ook dit jaar weer van zoveel mensen ontvingen.
En blij om wat er het afgelopen jaar is bereikt.
In de community Sukuta Madina staat nu een prachtig schoolgebouw met acht mooie leslokalen. Er is een nieuw toiletgebouw gerealiseerd, de school heeft via een eigen
bore-hole, toren en watertanks een o zo belangrijke eigen watervoorziening en voor de school zijn bij een werkplaatsje in Gambia 120 stevige schoolbanken gemaakt.

Het schooltje in Manduar heeft ook een eigen watervoorziening gekregen en hetzelfde geldt voor de school in Macouda. In Macouda worden op dit moment ook een nieuw schoolgebouw en toiletgebouw gerealiseerd.
Dus heel veel mooie ontwikkelingen voor onderwijs voor de kinderen in Gambia en Senegal.

En dat alles was alleen mogelijk dankzij de mooie financiële hulp van velen en voor de Primary School in Sukuta Madina de geweldige hulp van de AFAS Foundation.

De Nursery- plus Primary school in Sukuta Madina heeft nu meer dan 400 leerlingen en dat aantal groeit de komende jaren naar ruim 500.

Komend jaar 2020 krijgt de school in Sukuta Madina nog een eigen solar system en zal het schoolterrein worden ingericht. De community is bezig om het schoolterrein te vergroten zodat er ruimte komt voor sport en spel en een schooltuin voor groente.

Uitgangspunt van onze stichting is dat de scholen zelfredzaam zijn, dus voldoende  inkomsten (schoolgeld) hebben voor de exploitatie. Het is fijn dat zoveel mensen in Nederland en België kinderen sponsoren zodat ook de kinderen van de vele ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen naar school kunnen.

Onze stichting heeft toegezegd de school in Sukuta Madina goed uit te rusten met de voor onderwijs zo belangrijke school- en leermiddelen, inventaris, meubilair en apparatuur zodat de leerkrachten zich kunnen concentreren op de kwaliteit van het onderwijs.

Met onze inspanning op het gebied van onderwijs willen we bereiken dat het enorme aantal kansarme kinderen in West-Afrika en met name Gambia ook toekomstperspectief krijgen.
Door te helpen met onderwijs en ontwikkeling zullen de kinderen beter in staat zijn zich te ontplooien, iets op te bouwen en invloed op hun eigen leven te krijgen. Ook zullen ze minder afhankelijk worden van hulp en hopelijk ervaren dat leven meer is dan alleen maar overleven.  Natuurlijk zal dat niet eenvoudig zijn in een land waar de economie nauwelijks draait en veel er gewoonweg niet is. 
Maar de geschiedenis heeft geleerd dat het zonder opleiding en ontwikkeling zeker niet lukt.

Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2020 toe!
Moge 2020 een jaar zijn met voor iedereen op onze aarde toekomstperspectief.

En, als u wilt bijdragen aan onze onderwijsprojecten dan kunt u dat doen op rekeningnummer: NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia.

Zie ook de website van de stichting: www.onderwijsvoorgambia.nl

Met hartelijke groet,
Toos & Arie Burggraaf
Mirjam & Marco Schonewille
Amy & Frans van den Bercken (ambassadeurs van de stichting)
Erica & Huib van der Starre     (ambassadeurs van de stichting)