Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2019 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2019:

In totaal ontving de stichting in 2019 een bedrag van 162.640 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.

Een bedrag van 96.550 euro is ontvangen van de AFAS foundation, de sponsor van het nieuwe schoolgebouw van de Primary school.

Aan sponsorbijdragen voor de gesponorde kinderen is een bedrag van 12.370 euro ontvangen.
Met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan.
Eind 2019 werden in Sukuta Madina 243 kinderen (111 op de Lift Nurseryschool, 106 op de Lift Primary school en 26 op andere Primary scholen) geholpen met deze schoolkosten.

Voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool zonder sponser werd door andere sponsors 737 euro in het schoollunchfonds gestort; daarnaast is van de opbrengst van het diaconale project Zuidwolde 560 euro in het schoollunchfonds gestort.

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 1.170 euro gedoneerd.

Collectes bij Woon/zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem hebben 177 euro opgebracht.

Van een aantal fondsen en particulieren is bij elkaar een bedrag van 24.895 euro ontvangen voor de realisatie van schoolfaciliteiten voor de Primary school in Macouda en de renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda.

Voor de Manduar Nursery school is in 2019 een bedrag van 7.000 euro ontvangen.


De uitgavenkant toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 11.900 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de Nursery- en Primary school. Zij zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en stort het deel dat bestemd is voor de schoollunch van de kinderen op de Nursery- en Primary school in het schoollunchfonds.

Voor de Primary school en het gezondheidscentrum in Macouda is 18.240 euro uitgegeven voor het realiseren van onder andere een toiletgebouw en een waterinstallatie en de renovatie van plafonds in het gezondheidscentrum.

Voor de Nurserys school in Manduar is 4.500 euro besteed aan een waterinstallatie (met bore-hole), is 500 euro besteed aan de schoollunch en is 200 besteed aan het betegelen van de toiletten.

Aan de schoollunch is 2.310 euro bijgedragen en aan rijst voor arme gezinnen is 1.256 euro uitgegeven.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten, reiskosten etc. zijn ook in 2019 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het financieel overzicht 2019 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2019 te bekijken.2. Wat is er gerealiseerd in 2019:

De Lift Nurseryschool en de Lift Primary school in Sukuta Madina:
In het schooljaar 2018-2019 had de Lift Nursery school 208 leerlingen en had de Lift Primary school
96 leerlingen.
Dit nieuwe schooljaar 2019 - 2020 heeft de Lift Nursery school 231 leerlingen en heeft de Lift Primary school 190 leerlingen verdeeld over een Primary-1 t/m Primary-4 klas.

Project Primary school Sukuta Madina

Begin 2019 kreeg onze stichting het geweldige bericht dat de AFAS foundation de realisatie van een schoolgebouw voor de Primary school wilde financieren.
In maart is gestart met het maken van een borehole zodat de school kon beschikken over goed en voldoende water en voor het bouwen van de school ook voldoende water beschokbaar zou zijn.
Vanaf half maart is door bouwer Bogis met hulp van mensen van de community hard gewerkt aan het schoolgebouw.
Bij de start van het nieuwe schooljaar, half september 2019, konden de leslokalen van de nieuwe school in gebruik worden genomen.
Naast de school is een nieuw toiletgebouw gerealiseerd met toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten.
Bij een lokaal bedrijf zijn 120 schoolbanken gemaakt.
Voor de waterinstallatie is een toren net gezet met daarop twee tweeduizend liter vaten.

College voor de leerkrachten van de Lift Nursery school en Lift Primary school:
Twee leerkrachten zijn van de Nursery school zijn in 2019 aan het Brikama college gestart met de drie-jarige opleiding Early Childhood Development; de stichting faciliteert deze opleiding.


Sponsoring van schoolkosten:
Eind 2019 werden 243 kinderen in Sukuta Madina door een sponsor in Nederland of Belgiƫ geholpen met de kosten van school.


Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2019 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels en schoolspullen ingezameld en naar Gambia verscheept. Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid; deze kleding is ook naar Gambia gestuurd.
De stichting betaalt de kosten van transport van de kleding en de community vraagt voor de kleding kleine bijdragen van de mensen die de kleding uitkiezen; deze bijdragen komen ten goede aan de Lift Nursery en Lift Primary school.


Het project Nursery school Manduar:
Voor de Nursery school in Manduar is een waterinstallatie gerealiseerd.
Deze bestaat uit een 40 meter diepe bore-hole van waaruit met een pomp schoon drinkwater wordt opgepompt naar een op een stelling geplaatste watertank.
Vanuit deze tank worden tappunten en de toiletten voorzien van water.
Ook is geld verstrekt voor de schoollunch en voor het betegelen van de toiletten.


Het project Primary school Macouda:
Voor deze school is ook een waterinstallatie gerealiseerd bestaande uit een bore-hole, een watertank op een stellage en zonnepanelen voor electriciteit voor de pomp. Met deze waterinstallatie kan de school nu kan beschikken over schoon drinkwater en water voor de toiletten.
Tevens zijn toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten gebouwd.
Er is gestart met de bouw van een nieuw stenen schoolgebouw met drie leslokalen en een kantoorruimte; de bouw van dit eerste stenen schoolgebouw wordt gefinancierd door de overheid van Senegal.

Het project gezondheidscentrum Macouda:
Gestart is met de renovatie van de plafonds in het gezondheidscentrum.
De plafondplaten van de oude plafonds zijn aangetetast door termieten en zullen worden vervangen door kunststof schroten.


Schoollunch kinderen Lift Nursery school en Lift Primary school
In 2019 hebben alle kinderen op de Lift Nursery en Lift Primary school weer elke schooldag een warme schoollunch gekregen.


Rijst voor arme gezinnen:
Veel mensen hebben in 2019 weer families gesteund met rijst. Er zijn in 2019 meer dan 120 balen rijst gegeven. Geld voor de rijst wordt door sponsors in het rijstfonds gestort en de rijst wordt uit het rijstfonds betaald.