Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2015 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2015:

In totaal ontving de stichting in 2015 ruim 25.000 euro aan donaties, giften en bijdragen en opbrengsten uit acties.

Ruim 10.000 euro daarvan was bestemd voor bijdragen in de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan. Van deze sponsorbijdragen is 15 € nodig voor algemene schoolkosten zoals schooluniform, schoolbijdrage, sportshirtje, schoenen en wat schoolmaterialen en wordt 35 € gestort in het schoollunchfonds voor een dagelijkse lunch op school gedurende het hele schooljaar.
Eind 2015 werden in Sukuta Madina 170 kinderen geholpen met deze schoolkosten.
Twee sponsors hebben al hun sponsorbijdrage voor de komende 10 jaar vooruit betaald.

Voor de schoollunch van de overige kinderen werd door andere sponsors bijna 1.900 euro in het schoollunchfonds gestort.

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is ongeveer 1.600 euro gedoneerd.

Mede door twee prachtige donaties van 1.000 euro is met de kerstactie 2015 een bedrag van 3.670 € aan de gedoneerd.. Een prachtig resultaat!

De Regenboogschool in Bedum heeft gedurende het hele schooljaar 2014-2015 geld ingezameld voor de Lift Nurseryschool. Eind juni werd een cheque met het prachtige bedrag van 2.217, 23 euro overhandigd.
Met dit geld konden de nieuwe schoolmeubeltjes voor de twee nieuwe leslokalen worden betaald.

Op de bankrekening van de stichting is door een sponsor 1.000 euro gestort, specifiek voor de studie van Ebrima Jatta aan de Hanze Hogeschool in Groningen; dit hele bedrag is overgedragen aan de Hanze Hogeschool.

Voor het ombouwen van een leslokaal van de Upper Basic school in Darsilami tot schoolbibliotheek is 1.284 euro besteed. Hieruit is ook het transport van stellingkasten betaald (deze stellingkasten waren overcompleet bij het Van Lodenstein College in Amersfoort..
Mensen uit Wijk bij Duurstede voeren dit project uit en zorgen ook voor het geld dat nodig voor dit project. Onze stichting helpt bij de uitvoering van het project.

Met de verkoop van houtsnijwerk en andere artikelen op o.a. kerstmarkten en bij tuincentrum Strijker in Noordscheschut is ongeveer 1.200 euro "verdiend".

De uitgaven kant toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 8.425 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de nurseryschool. Alimatou zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en heeft het deel dat bestemd is voor de schoollunch in het schoollunchfonds gestort.

Voor de exploitatie van de Lift Nurseryschool is in 2015 een bedrag van 2.268€ bijgedragen.
Van januari t/m augustus had de school naast Alimatou (het hoofd van de school) drie leerkrachten en met ingang van september vier leerkrachten.

Een derde grote uitgavenpost heeft te maken met de transporten naar Gambia.
Onze stichting heeft enorm veel kinderkleding, sportkleding (cascaderunshirtjes) en medische spullen (waaronder veel lakens voor de ziekenhuisbedden) verstuurd.
Ook zijn in september 8 complete schoolborden en een grote hoeveelheid schoolkrukjes opgestuurd.
De totale kosten voor deze transporten waren 2.425 euro.
Alle goederen zijn getransporteerd door de Hoogeveense stichting Goods for Gambia.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn ook in 2015 weer volledig betaald door het bestuur van de stichting.

Klik hier om het Financieel verslag 2015 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2015 te bekijken.

2. Wat is er gerealiseerd in 2015:

De nurseryschool:

In januari kon het tweede schoolgebouw van de nurseryschool, met daarin twee leslokalen en een nieuw kantoortje voor Alimatou, feestelijk worden geopend.
De school heeft nu 4 leslokalen zodat er lesgegeven kan worden aan 4 klassen.
In 2014 had de school alleen nog een nursery-1 en een nursery-2.
In januari is gestart met een pre-nurserygroep voor kinderen van drie en vier jaar.
Het schooljaar 2015-2016 heeft de school 216 leerlingen verdeeld over de pre-nursery, nursery-1, nursery-2 en nursery-3.
Het aantal van 216 is wat aan de hoge kant en onze stichting heeft er bij Alimatou op aangedrongen om voor de volgende schooljaren een kleiner aantal leerlingen per klas toe te laten.
Dat zal niet eenvoudig zijn, want de druk van de ouders om kinderen toe te laten is erg hoog.

In januari kon de school worden aangesloten op elektriciteit en in maart werd de waterleiding doorgetrokken naar de school zodat de school ook over stromend water kan beschikken waardoor de toiletten kunnen worden doorgespoeld.

In mei zijn enkele nieuwe speeltoestellen (een glijbaan en enkele tuimelrekken) op het schoolterrein geplaatst.

Voor de exploitatie van de Lift Nurseryschool is in 2015 een bedrag van 2.268 bijgedragen voor de salarissen van de leerkrachten, de nightwatchman en de cleaner en voor lesmaterialen en onderhoud van de school.

Bijscholing van de leerkrachten van de Lift Nurseryschool

De leerkrachten van de Lift Nurseryschool hebben aangegeven graag een 3-jarige aanvullende onderwijsopleiding te willen volgen. Tijdens deze opleiding worden nieuwe onderwijsmethodes geleerd.
De opleiding zal worden gegeven gedurende de schoolvakanties (de paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie).
Onze stichting zal de kosten van deze opleiding betalen (onder voorwaarde dat de leerkrachten in ieder geval gedurende deze periode bij de Lift Nurseryschool blijven werken).


Sponsoring van schoolkosten:


Ouders zijn per kind op de nursery school of de primary school jaarlijks ongeveer 15 euro kwijt aan schoolspullen en schoolbijdrage en 35 euro aan een dagelijkse lunch op school. Veel gezinnen hebben vaak heel wat kinderen die naar school moeten dus deze 50 € is vaak niet op te brengen..
Inmiddels worden deze kosten voor 170 kinderen in Sukuta Madina betaald door sponsors in Nederland en Belgie.
De kinderen die geen sponsor hebben krijgen toch een lunch op school; deze lunch wordt betaald uit een algemeen schoollunch fonds. In 2015 is bijna 1.900 euro gedoneerd aan dit fonds.

Kleding, speelgoed, medische spullen:

De stichting was ook in 2014 weer actief met het inzamelen van kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, spullen voor nurseryschool en medische spullen voor het Sukuta Health Center.
In totaal is in 2014 zo'n 15 m3 aan goederen opgestuurd naar Gambia.
Van het van Lodenstein College in Amersfoort zijn 8 schoolborden, overheadprojectors, krukjes, een grote partij schoolkrijt en andere lesmaterialen ontvangen en doorgestuurd naar Gambia.
Ook in 2015 is weer heel wat in Hoogeveen en omstreken gemaakt breiwerk naar Gambia getransporteerd.

Werkgelegenheid:

In januari is het cousmaalbedrijfje van start gegaan in een eenvoudig gebouwtje in het midden van het dorp Sukuta Madina. Door de community was bedacht dat de operator 7 dagen per week en 24 uur per dag aanwezig moest zijn en 's nachts in de werkplaats kon slapen (en zodoende 's nachts het bedrijfje kon bewaken). Echter deze benadering was geen succes.
Alle operators die in de loop van het jaar zijn aangesteld zijn er steeds al vrij snel mee gestopt.
Daardoor was het ook moeilijk om een goede en betrouwbare cousmaalbusiness op te bouwen.
Voorgesteld is om de cousmaal-business te verplaatsen naar een compound in het dorp zodat er 's nachts geen aparte bewaking nodig is. Daar wordt nu aan gewerkt.
Gevolg is dat het bedrijfje in 2015 nog weinig heeft kunnen bijdragen aan de exploitatie van de school.

Na aansluiting van het schoolterrein op elektriciteit kon ook het naaiatelier van start gaan in het daarvoor gebouwde gebouwtje op het terrein van de nurseryschool.
Naast de naaimachines die onze stichting naar Sukuta Madina heeft getransporteerd heeft Muhammed een professionele naaimachine aangeschaft voor het naaiatelier.
Een ervaren kleermaker is gestart met het maken van de schooluniformen en kleding voor de community. De kleermaker zal ook een aantal leerling kleermakers opleiden voor het naaiatelier.
Uiteindelijk is er voor 8 - 10 kleermakers plaats in het naaiatelier.
Het welslagen van deze business zal afhangen van de service, kwaliteit, inzet en inventiviteit van de kleermakers. De maanden dat de business nu draait heeft nog niet veel winst opgeleverd en dus ook geen bijdragen voor de exploitatie van de school..
Wordt de business geen succes dan zal het gebouw gebruikt gaan worden als extra lokaal voor de Lift Nurseryschool.

Rijst voor arme gezinnen

Mensen die in Sukuta Madina (of een andere plaats in Gambia) een gezin willen steunen met een baal rijst kunnen geld daarvoor storten in het rijstfonds.
Telkens als mensen van de stichting in Gambia zijn wordt geld uit dit fonds gebruikt voor het kopen van rijst die dan bij de arme gezinnen wordt afgeleverd.
In 2015 zijn zodoende al meer dan 60 balen rijst gegeven.Projecten in 2016

Exploitatie Lift Nursery school:
De hoogste prioriteit heeft het goed functioneren van de Lift Nurseryschool.
Dit betekent dat er voldoende geld moet zijn voor de salarissen van de leerkrachten, de night warchman en de cleaner. Ook moet er voldoende geld zijn voor de leermiddelen en voor onderhoud van de gebouwen.
Voor de exploitatie moet de stichting naar verwachting in 2016 ongeveer 4.000 € bijdragen.
Als het cousmaal-bedrijfje en het naaiatelier functioneren zoals gepland kunnen deze bedrijfjes in 2016 ruim 1.000 euro bijdragen aan deze exploitatiekosten.

Project: Schoollunch voor alle kinderen op de Lift Nursery school:
Daarnaast wordt ook gedurende 2016 geprobeerd om alle kinderen een schoollunch te geven.
Naar verwachting moet voor gemiddeld 70 kinderen een beroep worden gedaan op het schoollunchfonds (voor een bedrag van 70 x 35 ofwel bijna 2.500 euro).


Project: Bijscholing leerkrachten:
Ook in 2016 zullen de 4 leerkrachten en Alimatou, het hoofd van de Nurseryschool, gedurende de vakanties (paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie) naar college in Brikama gaan.
Hier worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen op onderwijsgebied behandeld en getraind.
De stichting zal de leskosten en de reiskosten naar Brikama betalen.
Voor dzee bijscholing van de leerkrachten is naar verwachting in 2016 een bedrag van ongeveer 1.000 euro nodig.

Project: Rijst aan arme gezinnen:
Rijst aan arme gezinnen wordt verstrekt afhankelijk van de bijdragen die daarvoor binnenkomen.

Project: Bibliotheek Upper Basic school in Darsilami:
Voor het inrichten van een klaslokaal als bibliotheek bij de Upper Basic school in bibliotheek in Darsilami zal in 2016 geen geld meer nodig zijn van de stichting.
Er zal nog ongeveer 500 € van de gemaakte kosten worden ontvangen uit Wijk bij Duurstede.

Project: Medische hulp:
Medische hulp aan het Sukuta Health Center wordt in 2016 even op een laag pitje gezet.
De indruk bestaat dat onze hulp in 2015 en eerdere jaren niet heeft geleid tor structurele verbetering van de medische zorg. Sterker nog door de personele problemen lijkt de kwaliteit van de zorg sterk te zijn teruggelopen.
Dit is een ontwikkeling waar onze stichting geen invloed op heeft.

In Sukuta Madina is in 2015 een kleine pharmacie ingericht.
Deze wordt gerund door een zeer ervaren en gemotiveerde nurse.
De community wil deze pharmacie graag uitbouwen tot een kleine medische post waar eenvoudige eerstelijns medische zorg wordt verleend.
Onze stichting is gevraagd om bij het inrichten daarvan te helpen.
Het gaat daarbij om beperkte investeringen zoals een bed, tafel en stoelen, een behandeltafel en wat eenvoudige instrumenten.

Project: Uitbouwen Lift Nurseryschool tot volledige Primaryschool
Na de Lift Nurseryschool zijn de kinderen van Sukuta Madina aangewezen op een massale primaryschool (met meer dan 2.000 kinderen).
De op de Lift Nurseryschool opgebouwde voorsprong kan op die school niet verder worden uitgebouwd.
De kinderen zijn veel meer gebaat bij een kleinschalige Primary school met voldoende aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen.
Zo'n kleinschalige Primary school kan gefaseerd over een periode van zes jaar worden gerealiseerd (de school groeit mee met de doorstroming van kinderen naar hogere klassen).
Nodig zijn een schoolgebouw met leslokalen en sanitaire voorzieningen (en natuurlijk een terrein waar de school kan worden gerealiseerd.
De voorkeur heeft een terrein aansluitend aan de Lift Nursery school.

Project: Favour Preparatory Nursery school:
Een andere mogelijke ontwikkeling is om de Favour Preparatory Nursery school van Josephine Mendy te helpen.
Deze school onderscheid zich door z'n kleinschaligheid en door de christelijke achtergrond van zowel Josephine als haar leerkrachten.
De school heeft geen eigen schoolgebouwen maar huurt een gebouwtje waar de twee kleine klassen zijn ingericht.
Het gebouw is te klein en er is geen elektriciteit en water en er zijn ook geen sanitaire voorzieningen.
De schoolinspectie heeft al eens aangegeven dat ook de lokatie van het gebouw ongeschikt is voor een nurseryschool.
Alle kosten voor de school betaalt Josephine zelf; de leerkrachten doen hun werk ook nagenoeg zonder salaris.

De Nurseryschool kan geholpen worden met een goed schoolgebouw en ondersteuning van de exploitatie.
Ook voor deze school kan uitbreiding tot een Primary school een waardevolle volgende stap zijn.
Temeer daar dan de christelijke grondslag ook in de primary school kan worden voortgezet.