Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2016

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2016 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2016:

In totaal ontving de stichting in 2016 bijna 34.000 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.
Een bedrag van bijna 12.000 euro daarvan bestond uit de sponsorbijdragen voor kinderen; met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan.
Van deze sponsorbijdragen van 50 euro wordt 18 euro gebruikt voor algemene schoolkosten zoals school fees (ouderbijdrage) en wordt 32 euro gebruikt voor een dagelijkse lunch op school gedurende het hele schooljaar.
Eind 2016 werden in Sukuta Madina 207 kinderen (159 op de Nurseryschool en 48 op de Primary school) geholpen met deze schoolkosten.

Voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool zonder sponser werd door andere sponsors 1.823 euro in het schoollunchfonds gestort.

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 2.142 euro gedoneerd.

De Regenboogschool in Hoogeveen heeft in het eerste trimester van het schooljaar 2016-2017 geld ingezameld voor de Lift Nurseryschool. Eind december werd de opbrengst van 509 euro overhandigd.

Voor het renoveren en inrichten van leslokalen van de Upper Basic school in Darsilami tot bibliotheek, naaileslokaal en computerleslokaal is 1.685 euro besteed.
Mensen uit Wijk bij Duurstede voeren dit project uit en zorgen ook voor het geld dat er voor nodig is. Onze stichting helpt bij de uitvoering ervan.
Met de verkoop van houtsnijwerk en andere artikelen op (kerst)markten, bij tuincentrum Strijker in Noordscheschut en bij een verzorgingshuis en met diverse kleine acties is ongeveer 2.400 euro "verdiend" .

De uitgavenkant toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 12.530 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de nurseryschool. Zij zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en stort het deel dat bestemd is voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool in het schoollunchfonds.

Voor de exploitatie van de Lift Nurseryschool heeft de stichting in 2016 een bedrag van 2.476 euro bijgedragen. Gedurende het hele jaar had de school vier leerkrachten en een schoolhoofd.

Een derde grote uitgavenpost heeft te maken met het verzenden van goederen naar Gambia. Onze stichting heeft een grote hoeveelheid kinderkleding en sportkleding en medische spullen verstuurd. De totale kosten voor deze transporten waren ruim 3.000 euro. Het grootste deel van de goederen is verzonden door de Hoogeveense stichting “Goods for Gambia”.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn ook in 2016 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het Financieel verslag 2016 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2016 te bekijken.


2. Wat is er gerealiseerd in 2016:

De Lift Nurseryschool in Sukuta Madina:
De school heeft vier leslokalen zodat er lesgegeven kan worden aan vier klassen. In de eerste helft van 2016 (het schooljaar 2015-2016) had de school 214 leerlingen.
In de tweede helft van 2016 (het lopende schooljaar 2016-2017) heeft de school 204 leerlingen verdeeld over de pre-nursery, nursery-1, nursery-2 en nursery-3.
Het aantal kinderen dat dit schooljaar is toegelaten tot de pre-nursery is gelimiteerd op 35 kinderen.

Bijscholing van de leerkrachten van de Lift Nurseryschool:
Ook in 2016 zijn de leerkrachten gedurende de paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie weer naar college geweest.
Onze stichting betaalt de kosten van deze opleiding.

Sponsoring van schoolkosten:
Het aantal gesponsorde kinderen in Sukuta Madina is gegroeid naar 207 kinderen. Voor elk gesponsorsd kind wordt door de sponsor van het kind 50€ sponsorbijdrage betaald.
De kinderen op de Nurseryschool zonder sponsor hebben ook het hele jaar een lunch gekregen op school.

Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2016 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels , schoolspullen voor nurseryschool en medische spullen voor de pharmacy in Sukuta Madina ingezameld en naar Gambia verscheept.
Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid; deze kleding is ook naar Gambia getransporteerd.

Werkgelegenheid:
Ook in 2016 is het cousmaalbedrijfje geen succes geworden. Halverwege het jaar is de machine verplaatst van een eenvoudig onderkomen midden in het dorp naar een ruimte bij de compound van het hoofd van het dorpscomité.
Het idee achter deze verplaatsing was dat de machine in de compound veiliger is zodat alleen een operator gedurende de openingstijden aanwezig hoeft te zijn. Maar ook nu was er niemand die operator van de machine wilde zijn (en daarmee een salaris kon krijgen). Niemand wilde verantwoordelijkheid nemen voor deze business terwijl de business toch een heel expliciete wens van de community was. Ondanks onze inspanningen om daarin verandering te brengen verbeterde de situatie niet en daarom is eind 2016 besloten om de cousmaalmachine weg te halen bij de community en er een andere bestemming voor te zoeken.

De ervaren kleermaker in het naaiatelier op het terrein van de Nurseryschool maakt ook van dit bedrijfje geen succes. De schooluniformen en zo nu en dan wat kleding voor de community leveren onvoldoende werk en dus inkomsten voor de community op. Ook hier neemt niemand van het dorp voldoende verantwoordelijkheid. Het welslagen van deze business is sterk afhankelijk van de service, kwaliteit, inzet en inventiviteit van de kleermaker. Tot nu toe heeft de business nog niet veel winst opgeleverd en dus ook niet veel bijdragen voor de exploitatie van de school. Als dit niet verbeterd zal het gebouw van het naaiatelier gebruikt gaan worden door de nurseryschool.

Rijst voor arme gezinnen:
Veel mensen hebben in 2016 weer families gesteund met rijst. Er zijn in 2016 meer dan 150 balen rijst gegeven. Geld voor de rijst wordt door sponsors in het rijstfonds gestort en de rijst wordt uit het rijstfonds betaald.


Projecten in 2017

Exploitatie Lift Nursery school
De hoogste prioriteit heeft het goed functioneren van de Lift Nurseryschool in Sukuta Madina. Dit betekent dat er voldoende geld moet zijn voor de salarissen van de leerkrachten, de night watchman en de cleaner. Ook moet er voldoende geld zijn voor de leermiddelen en voor onderhoud van de gebouwen. Het geld voor de exploitatie moet komen van de ouderbijdragen, de bedrijfjes en de stichting Onderwijs voor Gambia. De stichting zal voor de exploitatie in 2017 ongeveer 1.500 euro bijdragen.

Schoollunch kinderen Lift Nursery school
Ook in 2017 wordt er naar gestreefd om alle kinderen op de Lift Nurseryschool een schoollunch te geven.

Project: Bijscholing leerkrachten
Ook in 2017 zullen de 4 leerkrachten en Alimatou, het hoofd van de Nurseryschool, gedurende de vakanties (paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie) naar college in Brikama gaan. Hier worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen op onderwijsgebied behandeld en getraind. De stichting zal de leskosten en de reiskosten naar Brikama betalen. Voor deze bijscholing van de leerkrachten is naar verwachting in 2017 een bedrag van ongeveer 1.000 euro nodig.

Project: Rijst aan arme gezinnen
Rijst aan arme gezinnen wordt verstrekt afhankelijk van de bijdragen die daarvoor binnenkomen.

Project: Upper Basic school in Darsilami
Voor het renoveren en inrichten van klaslokalen bij de Upper Basic School in Darsilami tot bibliotheek, naaileslokaal en computer leslokaal is in 2017 naar verwachting nog een kleine 3.000 euro nodig. Hierin zitten ook de kosten voor het transport van naaimachines en computers naar Gambia. De benodigde gelden voor dit project zullen worden opgebracht door/via de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede.

Project: Medische hulp
Medische spullen en babykleding zullen ook in 2017 weer naar de pharmacie in Sukuta Madina worden gestuurd. De nurse die de pharmacy heeft opgestart en runt wil deze pharmacie graag uitbouwen tot een kleine medische post waar eenvoudige eerstelijns medische zorg wordt verleend. Onze stichting is gevraagd om bij het inrichten daarvan te helpen. Maar onze stichting zal hierin niet verder gaan dan het opsturen van spullen die onze stichting krijgt.

Project: Uitbouwen Lift Nurseryschool tot volledige Primaryschool
In 2016 is een plan gelanceerd om in Sukuta Madina ook een Primaryschool te realiseren zodat de kinderen hun voorsprong die ze hebben opgebouwd op de Lift Nurseryschool verder kunnen uitbouwen. Maar we ervaren dat de community van Sukuta Madina nog niet klaar is voor deze ontwikkeling. De Nurseryschool draait uitstekend door de goede leiding van Alimatou, maar de community van Sukuta Madina ontwikkelt onvoldoende initiatief om zelfredzaam te worden.

Project: Favour Preparatory Nursery school:
Een andere mogelijke ontwikkeling is om de Favour Preparatory Nursery school van Josephine Mendy te helpen. De kleine christelijke school heeft geen eigen schoolgebouw maar huurt een klein gebouwtje met daarin ruimte voor twee kleine leslokalen. Het gebouw is te klein, er is geen elektriciteit en geen water en er zijn ook geen goede sanitaire voorzieningen. De schoolinspectie heeft al eens aangegeven dat ook de locatie van het gebouw ongeschikt is voor een nurseryschool. De stichting zal proberen geld te verwerven voor de bouw van een schoolgebouw voor deze school.