Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2021 heeft gedaan.

Ook het jaar 2021 was voor onze stichting door de Corona-pandemie een lastig jaar doordat we weer veel op afstand moeten regelen.
De meeste mensen in Gambia hebben het door de economische crisis nog steeds erg moeilijk. Gelukkig konden de scholen het hele jaar open blijven zodat moeizaam thuis  onderwijs niet nodig was.

1. Financieel verslag 2021:

In totaal ontving de stichting in 2021 een bedrag van 77.203 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.

Een prachtig bedrag van 8.000 euro is ontvangen van de stichting Beheer het Schildt voor een schoolbus voor de blindenschool GOVI.

Aan sponsorbijdragen voor de gesponsorde kinderen is een bedrag van 16.915 euro ontvangen. Met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan; een deel van deze bijdragen was bestemd voor de dagelijkse schoollunch.
Aanvullend hebben de sponsors van kinderen 2.230 euro gedoneerd voor lesboeken

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 7.625 euro gedoneerd.
Uit dit rijstfonds is 1.904 euro bijgedragen aan het schoollunchfonds.

Aan het schoolfonds, waaruit ondersteuning wordt gegeven voor de schoolkosten van niet-gesponsorde kinderen, is 355 euro gedoneerd; uit dit schoolfonds is 400 euro bijgedragen aan het schoollunchfonds.
Daarnaast is door sponsors ook nog 1.725 euro gedoneerd aan het schoollunchfonds.

Collectes en acties van kerken en scholen hebben 1.480 euro opgeleverd.
Met acties heeft de stichting in 2021 netto een bedrag van 5.063 euro “verdiend”.

Van fondsen en particulieren is bij elkaar een bedrag van 18.818 euro ontvangen voor de realisatie van schoolfaciliteiten voor de Primary school in Macouda.
De bijdragen voor de Primary school zijn gebruikt voor het aflossen van eerder ontvangen leningen voor de school.
Voor de renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda is 4.300 euro ontvangen.

Voor transporten van goederen naar Gambia is in 2021 een bedrag van 1.885 euro gedoneerd.


De uitgavenkant van 2021 toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 17.241 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de Nursery- en Primary school.
In de loop van het schooljaar 2021-2022 zullen nog aanvullende bijdragen naar Alimatou worden overgemaakt.
Aanvullend heeft de school in augustus 2.011 euro ontvangen voor lesboeken voor het schooljaar 2021-2022.

Voor de renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda is 11.053 euro uitgegeven.

De blindenschool GOVI heeft 10.196 euro ontvangen voor de aanschaf van een schoolbus.

De Lift Nursery en Primary school in Sukuta Madina heeft 4.132 euro ontvangen voor de schoollunch en aan rijst voor arme gezinnen en voor noodhulp hebben de communities Sukuta Madina en Yuna in 2021 een bedrag van 7.898 euro ontvangen.

De grootste uitgave in 2021 was voor de schoolaccommodatie voor Hope Academic Center, de Nursery- en Primary school in Jamwelly; hiervoor is 46.648 euro uitgegeven.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten, reiskosten etc. zijn ook in 2021 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het financieel overzicht 2021 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2021 te bekijken.
Klik hier om de standaard publicatie 2021 te bekijken.
2. Wat is er gerealiseerd in 2021:

De Lift Nursery- en Primary school in Sukuta Madina:
In september is de school gestart met de Primary-6 klas zodat de Primary school ingaande het school jaar 2021-2022 volledig is. De school heeft dit schooljaar 565 leerlingen (210 in de Nursery en 355 in de Primary).
Begin 2021 is het schoolplein van de Primary school betegeld zodat er minder zand de school in zal waaien.

Schoollunch kinderen Lift Nursery school en Lift Primary school
In 2021 hebben alle kinderen op de Lift Nursery en Lift Primary school op de schooldagen weer een warme lunch op school gekregen.

College voor de leerkrachten van de Lift Nursery en Primary school:
Ook in 2021 hebben drie leerkrachten weer financiële hulp gekregen bij hun drie-jarige opleiding Early Childhood Development aan het college in Brikama; de stichting heeft voor deze leerkrachten het college-geld en de reiskosten betaald.

Sponsoring van schoolkosten:
Voor het schooljaar 2020-2021 werden 260 kinderen in Sukuta Madina door een sponsor in Nederland of België geholpen met de kosten van school. De meeste sponsors betaalden een bijdrage van 70 euro en veel sponsors droegen ook 10 euro bij voor lesboeken.
Met deze bijdragen konden het schooluniform, een sporttenue, de schoolbijdragen en de bijdrage voor de schoollunch worden betaald.
Voor het lopende schooljaar 2021-2022 is het aantal gesponsorde kinderen gedaald naar 250.

Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2020 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels en schoolspullen ingezameld en naar Gambia verscheept.
Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken en in Onstwedde hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid.

De stichting betaalt de kosten van transport van de kleding en de community vraagt voor de kleding kleine bijdragen van de mensen die de kleding uitkiezen; deze bijdragen komen ten goede aan de school.
Bij verschillende scholen in Nederland zijn weer overtollige schoolmeubeltjes opgehaald en naar Gambia opgestuurd.

Het project Hope Academic Center in Jamwelly:
In 2021 is het nieuwe schoolgebouw met 4 leslokalen gerealiseerd; door gebrek aan accommodatie dreigde de school te stagneren.
Ook heeft de school een eigen watervoorziening gekregen bestaande uit een bore-hole, en een stellage met daarop een grote watertank.
De komende jaren zijn nog 4 extra leslokalen nodig en moeten er goede sanitaire voorzieningen komen. Ook moet het schoolterrein ommuurd worden en moeten de twee oude schoolgebouwtjes worden gerenoveerd.
Het project gezondheidscentrum Macouda:
De renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda in Senegal is in 2021 afgerond.
De renovatie omvatte vervanging van dakplaten en plafonds, vernieuwing van de elektrische installatie, wastafels in de behandelkamers, installatie van een solar waterpomp systeem, bouwen van een apart toiletgebouw met doucheruimte en het (binnen en buiten) schilderen van het gebouw.
Door deze renovatie kan het gezondheidscentrum weer jaren vooruit.

Rijsthulp en noodhulp:
In 2021 is aan de communities in Yuna en Sukuta Madina een aantal keren geld gegeven voor het kopen van rijst. In totaal is er een bedrag van 7.900 euro gegeven waarmee  ruim  600 balen rijst van 25 kg konden worden gekocht.

Project hygiëne en tandenpoetsen:
Tandzorg staat in Gambia op een erg laag pitje. Tandenpoetsen is er niet zo gebruikelijk als in onze westerse wereld met als gevolg dat bijna alle mensen en kinderen een erg slecht gebit hebben.
Met hulp van de organisatie Dental Health International Nederland is een project gestart om de hygiëne en het tandenpoetsen op de school in Sukuta Madina te verbeteren.  De commissie heeft instructiemateriaal voor de leerkrachten en de kinderen beschikbaar gesteld en geld voor de aankoop van zeep, tandpasta en tandenborstels gegeven.
In 2021 is voor dit project van Dental Health International een bijdrage van 972 euro ontvangen en van particulieren een bedrag van 1.664 euro.
Aan het project is in 2021 een bedrag van 1.144 euro uitgegeven.