Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Overzicht projecten

Het accent van de stichting Onderwijs voor Gambia ligt bij het faciliteren voor voorzieningen op het gebied van onderwijs voor jonge kinderen.
Uit die hulpgedachte is de stichting ook ontstaan.
Maar gaandeweg komen er ook wel hulpvragen die betrekking hebben op onderwijs aan wat oudere kinderen op ons pad.

Een aantal projecten is/wordt geinitieerd door het bestuur van de stichting en wordt dan met hulp van onze ambassadeurs en vrijwilligers uitgevoerd; voor deze projecten zoekt het bestuur fondsen.
Maar er zijn ook projecten die door onze ambassadeurs worden geinitieerd en voor deze projecten nemen zij het voortouw bij het zoeken van fondsen.
Bij elk project zal worden aangegeven door wie het project is geinitieerd.

Proj. Project naam Initiatie Start Einde Status
           
1 Nursery Sukuta Madina OvG 2012   Accommodatie gereed;
Ondersteuning schoollunch
2 Primary Sukuta Madina OvG 2018   Accommodatie gereed.
Ondersteuning schoollunch.
3 UBS Darsilami Frans-Amy 2015 2018 Afgerond. Bibliotheek, computer- en naailokaal en zonnepanelen
4 UBS Brufut OvG 2013 2019 Incidentele hulp
5 Nursery Manduar Huib-Erica 2018 2020 2e leslokaal en waterinstallatie gereed.
6a Macouda Primary school Frans-Amy 2018 2021 Schoolgebouw met 4 leslokalen, toiletgebouw en watervoorziening gereed
6b Macouda (upgrade) Gezondheidscentrum Frans-Amy 2019 2021 Aanleggen elektriciteit en water en vervangen plafonds, sanitaire voorzieningen
7a Govi Blindenschool Frans-Amy 2018 2018 Afgerond; Hulpmiddelen voor school aangeschaft en aan school overgedragen
7b Schoolbus GOVI-blindenschool Frans-Amy 2021 2022 Schoolbus gekocht en in gebruik genomen
8 Sponsoring kinderen OvG 2013   Doorlopend project: sponsors werven en bijdragen innen en overdragen
9 Schoollunch Sukuta Madina OvG 2013   Doorlopend project: sponsors voor fonds werven en bijdragen overdragen
10 Rijstfonds OvG 2013   Doorlopend project; coordineren kopen en afleveren van rijst arme gezinnen
11 Zelfredzaamheid Sukuta Madina OvG 2013   Doorlopend project; assistentie community bij werven geld voor scholen
12 Santo Su Brufut Geert-Claire 2017   Doorlopend project: Lees-onderwijs en sport en spel voor kinderen community Santo Su
13 Doveninstituut GADHOH Huib-Erica 2020   Gemeenschapsruimte en huisvesting
14 Jamwelly Hope Academic Center OvG 2021   Schoolaccommodatie voor deze Nursery- en Primary school

Initiatie (project geinitieerd door):
OvG: Bestuur stichting Onderwijs voor Gambia
Frans-Amy: Ambassadeurs Frans en Amy van den Bercken
Huib-Erica: Ambassadeurs Huib en Erica van der Starre
Geert-Claire: Geert en Claire Van Dycke

1. Project Nursery school Sukuta-Madina

Dit project is in 2012 gestart door het bestuur van de stichting.

Het project Nursery school omvatte het bouwen, inrichten en opstarten van een nursery school (de Lift Nursery school) in Sukuta-Madina.
De schoolfaciliteitenvoor deze school zijn gefaseerd gerealiseerd.
In januari 2013 waren een schoolgebouw met 2 leslokalen, een ruimte voor de leerkrachten en een toiletgebouw met toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten gerealiseerd.
In mei 2013 zijn door de stichting "Gambia speelt mee" speeltoestellen op het schoolterrein geplaatst.
In januari 2015 waren een tweede schoolgebouw met nog eens twee leslokalen en een kantoor voor het schoolhoofd gereed.
Ook is de school in 2015 aangesloten op electriciteit en stromend water.
In juni 2015 is een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst op het schoolterrein.

In het schooljaar 2018-2019 heeft de school 210 kinderen verdeeld over 4 klassen.
Inmiddels hebben al heel wat kinderen hun diploma van de Nursery school behaald en zijn verder gegaan op een Lower Basic school.

Tot en met het school jaar 2017-2018 heeft de stichting de Lift ursery school geholpen met de exploitatie, maar vanaf het schooljaar 2018-2019 moet de school zelfredzaam zijn en daarvoor voldoende inkomsten ontvangen uit schoolbijdragen van de ouders en opbrengesten uit activiteiten.
Dat is een hele uitdaging want veel ouders hebben moeite om elk jaar de 18 euro schoolgeld te betalen. Daarom zou het fijn zijn als alle kinderen een sponsor hebben die de schoolbijdrage voor z'n rekening neemt.

De stichting blijft als adviseur nauw betrokken bij de gang van zaken op de Nursery school en zal in noodgevallen altijd de helpende hand bieden.

Klik hier voor meer informatie over het project Nurseryschool.

2. Project Lower Basic school Sukuta Madina

Dit project is in 2018 geinitieerd door het bestuur van de stichting.

De community van Sukuta Madina heeft de wens geuit om naast een eigen Nursery school ook een eigen Primary (Lower Basic) school te hebben.
Kinderen hoeven dan niet meer grote afstanden te lopen naar een massale Lower Basic school in Sukuta of in Nema Kunka.
Met een kleinschalige Primary school kan een veel hogere kwaliteit onderwijs worden geboden en kunnen de kinderen het hoge nivo van de Lift Nursery school verder uitbouwen.
Ook heel belangrijk is dat de ouders en community nauw betrokken raken bij het onderwijs van hun kinderen en dat de school ook gebruikt kan worden voor voorlichting en onderwijs aan jongeren en ouderen.
In september 2017 is de community al gestart met een eigen Primary-1 klas in Sukuta Madina.
In september 2018 is daar een Primary-2 klas bijgekomen.
Er wordt in de middag gebruik gemaakt van de leslokalen van de Nursery school.

Maar in september 2019, als er een Primary-3 klas bij komt, zijn de leslokalen van de Nurseryschool niet meer toereikend. Dus moet er eigen accommodatie voor de Primary school komen.

Op het terrein van de Nursery school is onvoldoende ruimte voor nog meer schoolgebouwen.

Het was een heel lastige opgave voor het school comité om grond beschikbaar te krijgen voor de school. Mensen van de community die eigen grond hebben kunnen die niet afstaan omdat die grond gebruikt wordt voor de eigen compound en mensen van buiten het dorp die grond in het dorp bezitten hebben minder binding met het dorp en zijn daardoor niet bereid om de grond voor een zacht prijsje beschikbaar te stellen.

Uiteindelijk heeft Muhammed Jabbi een groot stuk grond elders verkocht en met de opbrengst daarvan 1.000 m2 van de grond direct naast de Lift Nursery school gekocht.

De volgende belangrijke stap voor onze stichting is om geld voor de realisatie van de accommodatoie voor de Primary school te verwerven.

Klik hier voor meer informatie over het project Primary school.3. Project Upper Basic School Darsilami

Dit project is geinitieerd door onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken

Eerste doelstelling van dit project was om bij de Upper Basic School in Darsilami (in het zuiden van Gambia tegen de grens met Senegal) een leslokaal om te bouwen tot en in te richten als schoolbibliotheek.

Maar na realisatie van de bibliotheek bleek er ook grote behoefte te zijn aan een goed computerlokaal en een naailokaal, dus is besloten om ook hiervoor leslokalen te renoveren.
Renoveren van de lokalen omvatte het schoonmaken van de lokalen, het schilderen van de muren, het betegelen van de vloeren en het aanbrengen van lamellen voor de ramen waardoor er minder stof en ongedierte in de lokalen kan komen.
Vanuit Nederland zijn kasten, tafelbladen, boeken, computers en naaimachines naar de school verscheept.

Een groot probleem in Gambia, en dus ook bij de school in Darsilami, is dat electriciteit heel vaak uitvalt; hierdoor kunnen de naaimachines en de computers grote delen van de dag niet worden gebruikt waardoor de naailessen en computerlessen stagneren.

Besloten is om als laatste stap de school te helpen met zonne-energie.
Via een korte gerichte actie is geld ingezameld en medio 2018 kon het solar-systeem worden geinstalleerd.

Omdat laptops aanzienlijk minder energie gebruiken dan desktops, zijn deze laatsten vervangen door laptops. Bij een bedrijf in Nederland hebben we 16 prima refurbished laptops aangeschaft.
De laptops zijn in november 2018 gebracht.

Met de installatie van het solar-systeem is het project Upper Basic School Darsilami afgesloten.

Klik hier voor meer informatie over dit project.4. Project Brufut Upper Basic and High School

Dit project is gestart door het bestuur van de stichting.

Doelstelling van dit project was om de Upper Basic and High School School in Brufut te helpen met naaionderwijs en computeronderwijs.
Verschillende keren is computerapparatuur en zijn naaimachines en naaimiddelen opgestuurd.
Alleen als er goed bruikbare apparatuur beschikbaar komt en er zijn voldoende middelen om die apparatuur te transporteren gebeurt er weer wat in dit project.

Klik hier voor meer informatie over dit project.


5. Project Nursery school Manduar

Dit project is geinitieerd door onze ambassadeurs Huib en Erica van der Starre

Manduar is een vrij grote en uitgestrekte plaats direct ten zuiden van Brikama.
In de noordelijke wijk van Manduar staat een Nurseryschool met slechts één leslokaal waarin aan alle groepen van de Nursery school les wordt gegeven.
Een verre van ideale situatie.

Tijdens een bezoek van Huib en Erica aan het niet ver van Manduar gelegen Marakissa Riverkamp vertelde Adama over de situatie bij die Nursery in Manduar.
In overleg met het bestuur van onze stichting hebben Huib en Erica besloten om deze school te helpen en de benodigde middelen voor deze hulp te verwerven.

In eerste instantie is geholpen met het afbouwen van een tweede leslokaal waarmee al was begonnen, het ommuren van het schoolterrein en het inrichten van beide leslokalen met schoolmeubilair.

In september 2018 kon het tweede leslokaal in gebruik worden genomen.
Voor dit tweede leslokaal is Samuel, een qualified leerkracht, aangetrokken zodat de school nu twee leerkrachten heeft.
Omdat de school een gemengde school is en er in de regio Manduar redelijk wat christelijke gezinnen wonen is het mooi dat deze Samuel een christelijke leerkracht is.

In oktober hebben Huib en Erica geld gegeven voor de dagelijkse schoollunch.
Met deze bijdrage kunnen de kinderen een aantal maanden dagelijks een warme maaltijd krijgen op school.

Een volgende stap is om de exploitatie van de school goed op orde te krijgen; uitgangspunt is dat deze school ook zelfredzaam wordt.
Als dat het geval is en er voldoende kinderen worden aangemeld kan gestart worden met een volgende stap: het uitbreiden van de school met nog eens twee leslokalen zodat voor elke klas van deze Nursery school een lokaal beschikbaar is.
Ook kan dan een kleine keuken worden gerealiseerd waar de lunch kan worden bereid en de kinderen de lunch kunnen gebruiken.
En belangrijk is dat de school een goede watervoorziening krijgt; nu moet het water ver weg gehaald worden uit een soms niet zo schone put.

Ook bij dit project is het uitgangspunt dat de school zelfredzaam moet zijn.

Klik hier voor meer informatie over dit project.6a. Project Macouda Primary school

Dit project is geinitieerd door onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken
Macouda ligt in Senegal, net over de grens bij Darsilami (in het zuiden van Gambia).
Onze ambassadeurs (Amy en Frans) helpen de community van Macouda al vele jaren met een gezondheidscentrum en een kraamkliniek.
In januari 2018 heeft het dorpscomité van Macouda Amy en Frans gevraagd of ze ook kunnen helpen met de bouw en inrichting van een lagere school.
De kinderen van Macouda gingen toen nog naar een gemeenschappelijke school met het naburige dorp Dombodier, maar de afstand naar die school was voor veel  kleine kinderen te groot.
Omdat  de schoolgebouwen in Dombodier aan vervanging toe waren, heeft de community van Macouda besloten om een eigen lagere school te bouwen.

In het voorjaar van 2018 is de community van Macouda begonnen met een lemen schoolgebouw met drie leslokalen. Door het vele vrijwillige werk was voornamelijk geld nodig voor de aanschaf van materialen.
Amy en Frans hadden inmiddels al wat geld verworven voor dit project en besloten om geld beschikbaar te stellen voor het kopen van cement en dakplaten.

Ook is inmiddels een grote partij schoolmeubeltjes opgestuurd naar en gearriveerd in Macouda.
In september 2018 is het lemen schoolgebouw in gebruik door drie klassen van de Primary school en zijn voor de andere drie klassen lesruimtes onder palmbladeren gemaakt.
Dit is natuurlijk geen ideale situatie.
Er is een fundraising gestart om een tweede schoolgebouw van betonblokken met nog eens drie leslokalen te bouwen en het lemen gebouw tzt ook door een schoolgebouw van betonblokken te herbouwen.
Voor de twee schoolgebouwen, toiletvoorzieningen, een ommuring van het schoolterrein en de verdere inrichting van de school is meer dan 50.000 euro nodig.

Klik hier voor meer informatie over dit project.


6b. Project Macouda (upgrade) Gezondheidscentrum

Dit project is geinitieerd door onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken
Het gezondheidscentrum dat in 2010 in Macouda is gebouwd is aan een kleine upgrade toe.
De upgrade omvat het aansluiten van het centrum op de het elektriciteit net, het aanleggen van een watervoorziening (borehole en watertank) en het vervangen van alle plafonds.
De totale kosten voor dit project zijn begroot op € 8.400.
Van particulieren hebben we al de nodige donaties gekregen, evenals van de Ziekenfondsbode.
Er lopen nog twee aanvragen bij goede doelenstichtingen voor bijdragen van € 2.000,-.

Klik hier voor meer informatie over dit project.7a. Project Govi blindenschool in Serrekunda

Dit project is geinitieerd door onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken
Kinderen met een beperking zijn in Gambia kansarm; dat geldt ook voor kinderen met een visuele beperking. De Govi blindenschool waar 46 kinderen les krijgen heeft nauwelijks geld voor leermiddelen en voor blinden essentiele hulpmiddelen.
Jaarlijks krijgt de school van de overheid slechts 100 euro. De blinde kinderen kunnen daardoor geen eigen bestaan opbouwen en zullen hun leven lang afhankelijk blijven van tijd, aandacht en hulp van anderen.
Onze ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken hebben in januari 2018 de Govi blindenschool bezocht en daarop besloten om de school te helpen.
In november 2018 hebben onze ambassadeurs, doordat er een grote donatie kwam van de stichting "Beheer Het Schild", alle benodigde hulpmiddelen kunnen brengen.

In principe is daarmee dit project afgerond.

Natuurlijk blijven hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden welkom. En als die aangeboden worden zal dat ook naar de school worden verstuurd.
Zo is bv in 2019 is nog een grote partij braillepapier naar de school gestuurd, net als enige brailleschrijfmachines.

Klik hier voor meer informatie over dit project.


7b. Project schoolbus voor GOVI-blindenschool

We kregen een noodkreet van de Govi-blindenschool. De schoolbus was kapot en kon niet meer gerepareerd. Kunnen jullie ons helpen bij het vinden van sponsors voor het kunnen aanschaffen van een andere, goede en betrouwbare schoolbus?

De leerlingen van de school - circa 50 – wonen of thuis of, als thuis te ver weg is, bij familie of zijn ondergebracht bij, noem het maar, een pleeggezin. De school beschikt niet over een internaat met zorgmedewerkers.

De leerlingen worden dagelijks met een schoolbus die geschikt is voor 20 personen thuis, bij familie of het pleeggezin opgehaald en naar school en weer thuis gebracht.
Een schoolbus is dus een noodzaak. De overheid heeft geen geld voor een dergelijke voorziening.

Klik hier voor meer informatie over het project schoolbus8. Project Sponsoring kinderen Sukuta Madina

Dit project is gestart door het bestuur van de stichting.
Dit project omvat het vinden van sponsors in Nederland en Belgie die voor één of meer kinderen in Sukuta-Madina de ouders willen helpen met de schoolkosten voor hun kinderen.
En als het kan deze hulp blijven geven zolang de kinderen op school zitten.

Klik hier voor meer informatie over dit project.9. Project schoollunch Sukuta Madina

Dit project is gestart door het bestuur van de stichting.
Doelstelling van dit project is om voor alle kinderen op de Lift Nurseryschool en Lift Primary school een schoollunch mogelijk te maken.
Voor de kinderen met een sponsor wordt de lunch betaald uit een deel van de sponsorbijdrage; voor de overige kinderen wordt de lunch betaald uit donaties.

Klik hier voor meer informatie over de schoollunch.10. Project Rijstfonds

Dit project is gestart door het bestuur van de stichting.

Doelstelling van dit project is om via een rijstfonds voor de armste gezinnen een baal rijst te kunnen kopen. Sponsors van kinderen en andere sponsors vullen dit fonds met hun bijdragen.
En de rijst gaat naar door de sponsor aangewezen gezinnen of naar arme gezinnen die door Alimatou worden voorgesteld.

Klik hier voor meer informatie over het rijstfonds.


11. Project zelfredzaamheid en werkgelegenheid

Dit project is gestart door het bestuur van de stichting.

Dit project omvat het zelfredzaam maken van de community van Sukuta-Madina waardoor de community zelfstandig de Nursery school (en de Primary school) in stand kan houden.
Onderdeel van dit project was het helpen met het opzetten van bedrijfjes.

11.1 Cousmilling business
De community heeft in 2013 aangegeven dat een eigen cousmilling business in het dorp erg belangrijk is. De vrouwen hoefden dan niet meer zo lang te lopen naar omliggende dorpen en er zou voldoende vraag zijn naar de diensten van deze business.
En de netto opbrengsten van deze business zou dan gestort kunnen worden in het schoolfonds.
Klik hier voor meer informatie over de cousmilling business.

11.2 Tailoring workshop
In de community is voldoende naaiwerk voor een eigen naaiatelier.
Reden om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren en inrichten van een ruimte voor zo'n atelier.
Ook met deze business zou geld verdiend kunnen worden voor de scholen.
Klik hier voor meer informatie over het naaiatelier.

11.3 Project kleding en speelgoed
De meeste kinderen hebben nauwelijks goede kleding. Op school zijn schooluniform en schoenen verplicht, maar thuis uit school wordt het schooluniform direct verwisseld voor de oude kleren en worden de schoenen uitgedaan en op blote voeten gelopen.
In Nederland wordt veel goede kinderkleding niet meer gebruikt en beschikbaar gesteld aan goede doelen.
Onze stichting verzamelt en sorteert die kleding en stuurt de kleding op naar Gambia.
Klik hier voor meer informatie over het kledingproject.


12. Project Santo Su voor community Brufut

Dit project is gestart door Geert en Claire Van Dycke uit Belgie.
Teacher Modou Bah van de Lift Nursery school in Sukuta Madina woont in de community Santo Su in Brufut.
Geert en Claire hebben via onze stichting en onze Lift Nursery school Modou leren kennen en het met hem gehad over de situatie in zijn community.
Ze constateerden dat, ondanks dat het onderwijs in de Engelse taal gebeurt en de kinderen vloeiend het alfabet opzeggen, tellen, … ze vaak nog niet in staat tot een goed basic-gesprek in het Engels.
Hun conclusie was dat het opstarten van een leesproject die situatie sterk zou kunnen verbeteren en dus gingen zij op zoek naar Engelstalige boekjes.
Freshfields Brussel en Walraven Engeland zorgden voor de nodige boeken om met het readingproject van start te kunnen gaan.

Geert en Claire zamelen in Belgie spullen in die in Gambia goed bruikbaar zijn en dragen die spullen over aan Modou en z'n vrouw Sarjo die de spullen in de community tegen een kleine bijdrage verkopen.
Met die opbrengsten en donaties van de Walraven Foundation wordt dit project gefinancierd.

Naast het leesproject vonden Geert, Claire en Modou het ook belangrijk dat de vrijetijdsbesteding van de kinderen en jongeren structureel wordt verbeterd. Met de ingezamelde centen werden reeds ballen, springtouwen, elastieken aangekocht.
Modou beheert het materiaal: kinderen komen dit bij hem ophalen en netjes terugbrengen.

Klik hier voor meer informatie over het project Santo Su.13. Project Doveninstituut GADHOH

De Gambiaanse stichting GADHOH (Gambian Association for Deaf and Hard Of Hearing) is een welzijnsstichting van en voor Doven in Gambia.
De stichting heeft een kantoor in Serrekunda en heeft van daaruit vestigingen in het binnenland opgericht. Bij deze vestigingen zijn skill centers en nursery scholen opgericht.

GADHOH behartigt in heel Gambia de belangen van doven en slechthorenden.
In Gambia worden de meeste kinderen en mensen met beperkingen achtergesteld doordat vanuit de overheid nauwelijks aandacht voor deze mensen is en er daardoor nauwelijks voorzieningen en middelen beschikbaar worden gesteld.
Daardoor worden deze mensen veroordeeld tot een leven in isolatie, afzondering en zonder kansen op ontwikkeling.
GADHOH behartigt niet alleen de belangen van doven en slechthorenden bij de overheid en allerlei andere instanties, maar zorgt er ook voor ontwikkeling van gebarentaal en onderricht voor kinderen en ook hun ouders.
Maar geld om dit alles mogelijk te maken is ook hier een groot probleem.

Een aantal jaren geleden is GADHOH gestart met de realisatie op het eigen terrein van een grote gemeenschapsruimte met daarboven een aantal appartementen.
In de gemeenschapsruimte kunnen activiteiten voor doven en slechthorenden worden gehouden en in de appartementen kunnen dove kinderen met hun familie overnachten.
En de gemeenschapsruimte en appartementen kunnen van tijd tot tijd ook worden verhuurd hetgeen inkomsten oplevert voor GADHOH.

Onze stichting heeft in 2020 GADHOH financieel geholpen met het afbouwen van bovengenoemde accommodatie.


14. Project Jamwelly Hope Academic Center

In het dorp Jamwelly gaan veel kinderen niet naar school doordat het dorp geen goede eigen schoolvoorzieningen heeft en de scholen in omliggende dorpen te ver weg zijn en geen plaats hebben voor de kinderen van Jamwelly.
Een aantal jaren geleden is het dorp gestart met een school, maar door het ontbreken van voldoende accommodatie dreigt de school te stranden.
Onze stichting heeft besloten het dorp te helpen om de schoolvoorzieningen op orde te krijgen.
Daartoe zijn twee projecten gestart:
- Project realisatie schoolaccommodatie
- Project exploitatie en zelfredzaamheid.

Het welslagen van beide projecten zal sterk afhangen van de mate waarin we de financiële middelen daarvoor kunnen verwerven.
Voor de realisatie van schoolvoorzieningen is een bedrag van 90.000 euro nodig en voor het project exploitatie en zelfredzaamheid een bedrag van ruim 60.000 euro.

Klik hier voor meer informatie over het project Jamwelly.
Click here for the English version about the project Jamwelly