Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Geen kerstkaarten, maar onderwijs voor Gambia

Het idee hierachter is dat u minder kerstkaarten per post verstuurt maar uw kerst- en nieuwjaarwensen overbrengt via sociale media.
Het geld dat u hierdoor niet nodig heeft voor het kopen van kaarten en postzegels kunt u dan gebruiken voor een goed doel. En het zou fijn zijn als dat goede doel het ondersteunen van Onderwijs in Gambia is.

Maar we hopen dat u steun aan dit goede doel niet laat afhangen van het al dan niet versturen van kerstkaarten.

Hieronder is aangegeven waarom uw hulp zo belangrijk is en wat we met de opbrengst van een kerstactie willen doen.Kerstwens en kerstactie 2016

Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een gelukkig en
vooral gezond 2017 toe!


Graag willen we iedereen heel hartelijk te bedanken voor de steun dit jaar aan onze onderwijsprojecten in Gambia

Het is geweldig te zien hoe met uw hulp zoveel kinderen kunnen bouwen aan een betere toekomst.


Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van onze wereld

Als alle mensen zich goed kunnen ontwikkelen is er voor iedereen toekomstperspectief.
Onderwijs en ontwikkeling maken mensen zelfstandig, zelfredzaam en minder afhankelijk en hebben daardoor een leven lang effect.

De stichting Onderwijs voor Gambia zet zich sinds 2011 in voor onderwijs in het kleine West Afrikaanse land Gambia. Het land is straatarm en veel mensen zijn slecht opgeleid. Als er niets gebeurt zal dat nog generaties lang zo zijn.

In het dorp Sukuta Madina in het westen van Gambia heeft onze stichting een Nurseryschool gerealiseerd waar ruim 200 kinderen naar school gaan.

Dankzij Alimatou, het hoofd van de school, de vier enthousiaste leerkrachten en onze continue aandacht draait “onze” school uitstekend.
De kinderen die op “onze” school zijn geweest vinden een betere aansluiting bij het vervolgonderwijs, zijn zelfstandiger, kunnen zich beter uiten en stellen zich socialer op.

Wij zullen dan ook zeker doorgaan met onze hulp voor de kinderen van deze school en de hulp aan de zeer arme gezinnen in deze gemeenschap.


Maar daarnaast maken wij voorzichtig de eerste stappen met een volgend project. Josephine, een vrouw in Sukuta, trok zich het lot van de vele kinderen op straat erg aan en alweer heel wat jaren geleden is zij daar een kleine Nurseryschool gestart waar in twee klassen ongeveer vijftig kinderen kleuteronderwijs krijgen.
Josephine gebruikt een groot deel van haar zelf verdiende geld voor de huur van het schoolgebouwtje, de karige salarissen van de twee leerkrachten en de overige schoolkosten.
Maar de onderwijsinspectie heeft haar al meerdere malen te verstaan gegeven dat zij voor betere huisvesting voor haar school moet zorgen. Echter daarvoor heeft Josephine het geld niet.
Sluiting van de school zou een ramp zijn voor de kinderen in die omgeving.

Onze stichting wil de school van Josephine graag steunen door haar te helpen met betere huisvesting. Nodeloos om te vertellen dat deze hulp geld kost. Voor het bouwen en inrichten van een schooltje met twee leslokalen, een kantoortje, WC’s (inclusief septic tank) en aansluiting op water en elektriciteit is ongeveer 20.000 euro nodig. En er moet ook nog een stukje grond voor het gebouw beschikbaar komen.

Het zou bijzonder fijn zijn wanneer ook u een klein beetje wilt helpen met betere huisvesting voor deze school. Elke bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk!
Ook dit jaar kunnen we u weer vragen om kerstwensen niet via kaarten, maar op andere wijze over te brengen. Maar we hopen dat uw steun niet afhankelijk is van het al dan niet versturen van kerstkaarten. En wij garanderen dat elke bijdrage voor 100% besteed worden aan onze projecten in Gambia.

Velen van u helpen al kinderen en gezinnen, en voor al deze hulp zijn we heel dankbaar.

Als u wilt bijdragen aan deze kerstactie dan kunt u dat doen op rekeningnummer:
NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia o.v.v. Kerstactie 2016.
Zie voor meer informatie de website van de stichting: www.onderwijsvoorgambia.nl

Klik hier om de kerstwens - kerstactie als PDF te openen