Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


1. Project Nurseryschool Sukuta-Madina

Het belangrijkste project van de stichting tot nu toe is het realiserenen in stand houden van een nurseryschool in Sukuta-Madina.
Muhammed Jabbi uit SUkuta Madina is al in 2008 met het bouwen van deze school begonnen, maar door geldgebrek heeft de bouw enkele jaren stilgelegen.
Madina is een zeer kinderrijke wijk van Sukuta, een groot dorp vlak bij Serrekunda. In deze wijk zijn tussen de drie- en vierhonderd kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar, maar van hen gaat in 2011 nagenoeg nog niemand naar een nurseryschool.
Gevolg daarvan is dat deze kinderen op straat zwerven en al die jaren nauwelijks wat leren. Dat betekent dat ze, als ze zes of zeven jaar zijn, naar de basisschool moeten zonder enige vorm van ontwikkeling. Sommige basisscholen weigeren deze kinderen.


Gefaseerde aanpak.

In één keer een school voor drie- tot vierhonderd kinderen bouwen, inrichten en opstarten was niet haalbaar. Besloten is om het project gefaseerd aan te pakken.

In een eerste fase wordt een eerste schoolgebouw voor 100 kinderen gebouwd en ingericht en zal een toiletgebouw worden geealiseerd dat berekend is op een groter aantal kinderen in de toekomst.

In het voorjaar van 2012 kwam voldoende geld beschikbaar vanuit de kerstactie in Noordscheschut om het eerste schoolgebouw van een dak te voorzien.
Daarna moest eerst via allerlei acties eerst weer geld ingezaned worden voor het afbouwen van het schoolgebouw en het realiseren van het toiletgebouw.

Op 31 december 2012 was de school klaar en waren de twee klassen voorzien van nieuwe, in Gambia, gemaakte tafels en stoelen.

Op 7 januari 2013 is de school met de lessen gestart.

Maar in het schooljaar 2013 - 2014 was de toestroom van kinderen zo groot dat twee leslokalen niet voldoende waren.
Dus werden er al snel plannen gemaakt voor een tweede schoolgebouw met nog eens twee leslokalen.
Maar ook hiervoor gold: eerst voldoende geld inzamelen.

Gelukkig kreeg de stichting twee mooie donaties voor deze nieuwbouw zodat in de zomer van 2014 de plannen voor de nieuwbouw verder konden worden uitgewerkt.

In okober 2014 werd gestart met de nieuwbouw en eind 2014 was ook het tweede schoolgebouw beschikbaar voor de lessen.

Project Nurseryschool Sukuta-Madina:

Project-activiteit Omschrijving actviteit Start
datum
Gereed
datum
Kosten
(eur)
April 2012 31-dec. 2012 5.376
     
Oktober 2012 31-dec. 2012 4.155
     
November 2012 31-dec. 2012 605
     
November 2014 April
2015
1.340
     
November 2014 Januari
2015
970
     
September 2014 31-dec.
2014
11.500
     
Oktober 2014 31-dec.
2014
2.200

Door op een projectactiviteit te klikken kan meer informatie over die projectactiviteit worden opgevraagd.