Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Sponsoring

De Stichting "Onderwijs voor Gambia" is volledig afhankelijk van donaties en sponsorinkomsten van particulieren en bedrijven. Zonder deze bijdragen zou de stichting niet in staat zijn om voor de kinderen in Gambia onderwijsvoorzieningen te realiseren.

Mogelijke inkomstenbronnen van de stichting zijn:

Voor bedrijven of organisaties die ons steunen, kunnen we het logo op onze website plaatsen met een link naar de eigen website.Exploitatie van nurseryscholen.

Nurseryscholen krijgen geen geld van de overheid, niet voor de gebouwen en ook niet voor salarissen van leerkrachten (een goed gekwalificeerde leerkracht kost aan salaris ongeveer 50 euro per maand).
De salarissen van de leerkrachten en andere schoolkosten moeten worden betaald uit schoolgeld van de ouders, bijdragen van de plaatselijke gemeenschap en vooral uit sponsorgelden.
Ouders zijn niet in staat om voldoende schoolgeld te betalen voor de exploitatie van de school.

Schoolfaciliteiten (leslokalen) voor nurseryonderwijs worden veelal met hulp van sponsors van buiten Gambia worden gerealiseerd.

 

Donaties en giften:

U kunt donateur worden van de stichting "Onderwijs voor Gambia" door jaarlijks € 10,- of meer over te maken op onze bankrekening.
Natuurlijk kunt u ook ten alle tijde een (extra) bijdrage storten. Elk bedrag dat binnenkomt is waardevol voor onze hulp aan de kinderen van Gambia.
Het rek. nr bij de Rabobank is: NL48 RABO 0173 6660 51 (t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia)).

 

Sponsor een kind.

Voor veel ouders is het betalen van de kosten om een kind naar school te laten gaan nog steeds een groot probleem. De meeste ouders hebben geen geld voor het schoolgeld, het schooluniform, wat schrijfspullen, een schoolshirtje en de schoollunch. Op jaarbasis is dat bij elkaar ongeveer 60-70 euro.
Het zou mooi zijn als u de ouders helpt met deze kosten door jaarlijks 50 € van deze kosten voor uw rekening te nemen.

Als u een kind sponsort zorgen we ervoor dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden hoe het met dat kind gaat.
Inmiddels hebben al verschillende kinderen een eigen sponsor-familie in Nederland of Belgie.

Klik hier voor meer informatie over hoe u een kind kunt sponsoren....


Goederen en kleding

Natuurlijk kunnen sponsors behalve geld ook goederen zoals kleding, schoolmiddelen, schoolmeubilair etc. inbrengen. Maandelijks worden door andere Gambia-hulpverleners containers met hulpgoederen naar Gambia verscheept.
Voor in Noordscheschut ingebrachte goederen kan dan een stukje ruimte in één van deze containers worden gehuurd. Uitgangspunt is hierbij wel dat de transportkosten nooit hoger mogen zijn dan wat vergelijkbare goederen in Gambia kosten.

Heeft u nog goede kleding en schoolspullen die u kwijt wilt, bel dan even naar 0528-344028 of
06-28961617, of stuur een email naar info@onderwijsvoorgambia.nl

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een (sponsor) actie, stuur dan een email naar: info@onderwijsvoorgambia.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

Helpt u mee aan een betere toekomst voor de kinderen van Gambia?