Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2022 heeft gedaan.

Het jaar 2022 was door het erg heftige regenseizoen en de sterke prijsstijgingen voor de mensen in Gambia een lastig jaar.
De meeste mensen in Gambia hebben het door de economische crisis nog steeds erg moeilijk. Gelukkig konden de scholen in 2022 het hele jaar open blijven.

1. Financieel verslag 2022:

In totaal ontving de stichting in 2022 een bedrag van 47.551 euro aan donaties, sponsorbijdragen, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.

Aan sponsorbijdragen voor de gesponsorde kinderen is een bedrag van 16.960 euro ontvangen. Met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan; een deel van deze bijdragen was bestemd voor de dagelijkse schoollunch.

Voor het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 4.174 euro gedoneerd. Uit dit rijstfonds is voor 4.380 euro rijst gekocht voor de communities Sukuta Madina en Yuna.

Aan het schoolfonds, waaruit ondersteuning wordt gegeven voor de schoolkosten van niet-gesponsorde kinderen, is 245 euro gedoneerd; uit dit schoolfonds is 700 euro bijgedragen aan het schoolboeken.

Door sponsors is 2.980 euro gedoneerd aan het schoollunchfonds.

Collectes en acties van kerken en scholen hebben 524 euro opgeleverd.
Met acties heeft de stichting in 2021 netto een bedrag van 3.207 euro “verdiend”.

Van fondsen en particulieren is bij elkaar een bedrag van 5,137 euro ontvangen voor leermiddelen voor de Primary school in Macouda.
Voor een omheining rond het terrein van het gezondheidscentrum in Macouda is 4.520 euro ontvangen. Daarvoor is reeds 5.000 euro beschikbaar gesteld aan het gezondheidscentrum.

Voor het project hygiëne en Tandzorg voor de Nursery- en Primary school in Sukuta Madina is 1.153 euro ontvangen.

Voor transporten van goederen naar Gambia zijn in 2022 bijdragen voor een bedrag van 2.619 euro ontvangen en is aan transportkosten 2.519 euro uitgegeven.


De uitgavenkant van 2022 toont ook een aantal grote posten.

In totaal heeft de stichting in 2022 een bedrag van 50.809 uitgegeven voor bijdragen aan scholen en projecten.
Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 22.435 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de Nursery- en Primary school; hiermee zijn alle sponsorbijdragen voor het schooljaar 2022-2023 overgedragen aan de school.
Voor het gezondheidscentrum in Macouda is 5.000 euro beschikbaar gesteld voor realisatie van een omheining en poort zodat onbevoegden (en ook dieren) niet meer op het terrein van het gezondheidscentrumdieren kunnen komen.

De blindenschool GOVI heeft 1.056 euro voor  materialen (o.a taststokken) voor de school en 950 euro voor benzine en groot onderhoud van de schoolbus ontvangen.

De Lift Nursery en Primary school in Sukuta Madina heeft 2.500 euro ontvangen voor de schoollunch en voor rijst voor arme gezinnen en noodhulp hebben de communities Sukuta Madina en Yuna in 2022 een bedrag van 4.380 euro ontvangen.

Hope Academic Center, de Nursery- en Primary school in Jamwelly heeft in 2022 een bedrag van 4.200 euro ontvangen voor de renovatie van het oude schoolgebouw.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten, reiskosten etc. zijn ook in 2022 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.


Klik hier om het financieel overzicht 2022 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2022 te bekijken.
Klik hier om de standaard publicatie 2022 te bekijken.

2. Wat is er gerealiseerd in 2022:

De Lift Nursery- en Primary school in Sukuta Madina:
In juli hebben de eerste kinderen de Primary-6 klas verlaten om door te stromen naar vervolgopleidingen, in de meeste gevallen de Upper Basic School.
De school heeft het schooljaar 2022-2023 zo’n 585 leerlingen (195 in de Nursery en 390 in de Primary).

Schoollunch kinderen Lift Nursery en Primary school
In 2021 hebben alle kinderen op de Lift Nursery en Primary school op de meeste schooldagen weer een warme lunch op school gekregen. Door de gestegen prijzen moest deze warme schoollunch wel iets versoberd worden.

Sponsoring van schoolkosten:
Voor het schooljaar 2021-2022 werden 243 kinderen in Sukuta Madina door een sponsor in Nederland of België geholpen met de kosten van school. De meeste sponsors betaalden een bijdrage van 70 euro.
De helft van deze bijdrage is voor de schoolbijdrage en de andere helft voor de schoollunch. Voor het lopende schooljaar 2022-2023 is het aantal gesponsorde kinderen gedaald naar 240.

Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2022 weer kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels en schoolspullen ingezameld en naar Gambia verscheept.
Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken en in Onstwedde hebben hiervoor weer baby- en kinderkleding gebreid.

Het project Nursery/Primary Sukuta Madina:
Er is 446 euro beschikbaar gesteld voor wifi in de school. Hierdoor kunnen de leerkrachten voor en bij hun lessen gebruik maken van internet.
Ook zijn de digiborden die bij een Nederlandse school overtollig waren geïnstalleerd in de lokalen van de Primary school.

Het project gezondheidscentrum Macouda:
Belangrijkste verbetering was het realiseren van een omheining rondom het terrein van het gezondheidscentrum.

Rijsthulp en noodhulp:
In januari en december zijn bedragen voor in totaal 4.380 euro beschikbaar gesteld voor rijst voor de arme communities van Sukuta Madina en Yuna; hiermee konden meer dan 350 balen rijst worden gekocht.

Project hygiëne en tandenpoetsen:
Tandzorg staat in Gambia op een erg laag pitje. Tandenpoetsen is er niet zo gebruikelijk als in onze westerse wereld met als gevolg dat bijna alle mensen en kinderen een erg slecht gebit hebben.
Met hulp van de organisatie Dental Health International Nederland is een project gestart om de hygiëne en het tandenpoetsen op de school in Sukuta Madina te verbeteren. 
In 2022 is voor dit project van Dental Health International een bijdrage van 1.153 euro ontvangen. Aan het project is in 2022 een bedrag van 1.166 euro uitgegeven aan tandenborstels, tandpasta en gevulde hygiëne tasjes voor de kinderen.