Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2018 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2018:

In totaal ontving de stichting in 2018 een bedrag van 65.958 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.
Een bedrag van 11.348 euro daarvan bestond uit de sponsorbijdragen voor kinderen; met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan.
Van deze sponsorbijdragen van 50 euro wordt 18 euro gebruikt voor algemene schoolkosten zoals school fees (ouderbijdrage) en wordt 32 euro gebruikt voor een dagelijkse lunch op school gedurende het hele schooljaar.
Eind 2018 werden in Sukuta Madina 231 kinderen (116 op de Lift Nurseryschool, 68 op de Lift Primary school en 47 op andere Primary scholen) geholpen met deze schoolkosten.

Voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool zonder sponser werd door andere sponsors 1.145 euro in het schoollunchfonds gestort; daarnaast droeg de Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede nog een bedrag van 785 euro bij uit een actie en een collecte in de kerk en kregen we van CBS De Wegwijzer in Alteveer een bijdrage voor het lunchfonds van 215 euro.

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 1.102 euro gedoneerd.

Collectes bij Woon/zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem hebben 221 euro opgebracht.

Voor het realiseren van een solar-system bij de Upper Basic School in Darsilami is in 2018 een bedrag van 3.820 euro gedoneerd.
Onze ambassadeurs Amy en Frans uit Wijk bij Duurstede voeren dit project uit en zorgen ook voor het geld dat er voor nodig is. Onze stichting helpt bij de uitvoering van het project.

Van de stichting "Beheer het Schild" is 16.000 euro ontvangen voor de aanschaf van hulpmiddelen voor de Govi blindenschool in Serrekunda.

Van twee fondsen is samen een bedrag van 9.200 euro ontvangen voor de realisatie van schoolgebouwen voor de Primary school in Macouda.


De uitgavenkant toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 11.480 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de nurseryschool. Zij zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en stort het deel dat bestemd is voor de schoollunch van de kinderen op de Nursery- en Primary school in het schoollunchfonds.

De donatie van 16.000 euro van de stichting "Beheer het Schild" is volledig besteed aan de hulpmiddelen voor de Govi Blindenschool.

Voor de Primary school in Macouda is 6.646 euro uitgegeven voor het afmaken van het eerste (lemen) schoolgebouw en het transport van schoolmeubeltjes voor de hele school.

De Nursery school in Maduar is geholpen met het realiseren van een tweede leslokaal, het transporteren van schoolmeubeltjes voor de school en een bijdrage voor de schoollunch; dit heeft bij elkaar 10.000 euro gekost..

Voor de Lift Nursery en Lift Primary school in Sukuta Madina is ruim 3.000 euro uitgegeven voor het transport van school meubeltjes en de aanschaf van schoolmaterialen.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn ook in 2018 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het Financieel verslag 2018 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2018 te bekijken.2. Wat is er gerealiseerd in 2018:

De Lift Nurseryschool en de Lift Primary school in Sukuta Madina:
In het schooljaar 2017-2018 had de Lift Nursery school 218 leerlingen en had de Lift Primary school
48 leerlingen.
Dit nieuwe schooljaar 2018 - 2019 heeft de Lift Nursery school 208 leerlingen en heeft de Lift Primary school 96 leerlingen verdeeld over een Primary-1 en een Primary-2 klas.

Bijscholing van de leerkrachten van de Lift Nursery school en Lift Primary school:
Twee leerkrachten zijn geslaagd voor hun opleiding Early Child Development en zijn nu qualified teacher; twee andere leerkrachten zijn begonnen aan het laatste jaar van deze opleiding.

Sponsoring van schoolkosten:
Het aantal gesponsorde kinderen in Sukuta Madina is gegroeid naar 231 kinderen.
Voor elk gesponsorsd kind wordt door de sponsor van het kind 50€ sponsorbijdrage betaald.

Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2018 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels en schoolspullen ingezameld en naar Gambia verscheept. Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid; deze kleding is ook naar Gambia gestuurd.
De stichting betaalt de kosten van transport van de kleding en de community vraagt voor de kleding kleine bijdragen van de mensen die de kleding uitkiezen; deze bijdragen komen ten goede aan de Lift Nursery en Lift Primary school.

Rijst voor arme gezinnen:
Veel mensen hebben in 2018 weer families gesteund met rijst. Er zijn in 2017 meer dan 150 balen rijst gegeven. Geld voor de rijst wordt door sponsors in het rijstfonds gestort en de rijst wordt uit het rijstfonds betaald.

Het project Upper Basic School in Darsilami:
Met het leveren van laptops en het aanleggen van een solar system is het project Upper Basic School Darsilami afgerond.
De afgelopen jaren zijn drie lokalen gerenoveerd en ingericht als bibliotheek, als computer lokaal en als naailokaal.

Het project Nursery school Manduar:
Geholpen is met het realiseren van een tweede leslokaal en het inrchten van beide leslokalen van de school met goede schoolmeubeltjes uit Nederland.
BIj de start van het nieuwe schooljaar in september kon dit tweede leslokaal in gebruik worden genomen.
Ook is geholpen met het ommuren van het schoolterrein en is een bijdrage gegeven voor de het verstrekken van een schoollunch.

Het project Primary school Macouda:
Geholpen is met het afbouwen van een lemen schoolgebouw met drie leslokalen.
Voor de school is een grote partij schoolmeubeltjes naar Macouda getransporteerd zodat voor alle leerlingen van de school een schooltafeltje en schoolstoeltje beschikbaar is en.
Ook zijn alle leslokalen voorzien van schoolborden uit het Van Lodenstein College uit Amersfoort

Govi Blinden school:
Met de donatie van de stcihting "Beheer het Schild" zijn de hulpmiddelen voor de Govi Blindenschool aangeschaft, naar Gambia verscheept en overgedragen aan de school.
Dit project is afgerond.


Projecten in 2019

Schoollunch kinderen Lift Nursery school en Lift Primary school
Ook in 2019 wordt er naar gestreefd om alle kinderen op de Lift Nurseryschool en de Lift Primary school een schoollunch te geven.


Project: Rijst aan arme gezinnen
Rijst aan arme gezinnen wordt verstrekt afhankelijk van de bijdragen die daarvoor binnenkomen.


Project: Santo-Su, Brufut
Verdere ontwikkeling van dit leesproject in de community Santo-Su in Brufut en het verder helpen van deze community met zelfredzaamheid.


Project Primary school Sukuta Madina
Het plan is om in 2019 eigen schoolfaciliteiten (schoolgebouw met toiltevoorzieningen) te realiseren.


Project Primary school Macouda
Het plan is om in 2019 een tweede schoolgebouw voor deze school te realiseren.

Project Nursery school Manduar
Het plan is om in 2019 een watervoorziening bij de school te realiseren.
Tevens zal uitgewerkt worden of uitbreiding van de school met nog eens twee leslokalen voor de community van Manduar haalbaar is met betrekking tot het runnen van de school.