Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2014

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2014 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2014:

In 2014 heeft de stichting Onderwijs voor Gambia twee mooie donaties ontvangen.
Een donatie van een stichting die projecten voor kansarme kinderen steunt en een donatie van een hoogbejaarde mevrouw die begaan is met het lot van de kinderen in Afrika.
In totaal ontving de stichting in 2014 ruim 24.000 euro aan donaties en giften.
Daarnaast is via acties bijna 5.000 euro "verdiend" en hebben sponsors voor hun sponsorkinderen ruim 2.500 euro gegeven. Bij elkaar een prachtig resultaat
Eén van de acties was en Benefietavond in de Schildhoeve in Fluitenberg. De groep Balance en zanger Bert Louissen traden deze avond belangeloos op.

De uitgaven kant toont ook een aantal grote posten.
De bouw en de inrichting van een tweede schoolgebouw met 2 leslokalen, een kantoor en een opslagruimte heeft ruim 13.500 euro gekost.
Voor het opstarten van bedrijvigheid zijn twee microkredieten verstrekt te weten een krediet van 3.000 euro voor de aanschaf van een cousmaalmachine en het opzetten van een cousmaal bedrijfje en een krediet van 4.500 euro voor de bouw en het opzetten van een naaiatelier.
Deze twee kredieten zullen de komende vijf jaar worden terugbetaald via bijdragen aan de exploitatie van de nurseryschool.
De door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen worden doorgesluist naar Alimatou, het hoofd van de nurseryschool. Alimatou zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn ook in 2014 weer volledig betaald door het bestuur van de stichting.

Klik hier om het Financieel verslag 2014 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2014 te bekijken.

2. Wat is er gerealiseerd in 2014:

De nurseryschool:

Gedurende het hele jaar hebben ruim honderd kinderen onderwijs gevolgd op de nurseryschool.
In september is een groot aantal kinderen uit nursery-2 overgegaan naar de primaryschool en vond in nursery-1 instroom plaats van nieuwe kinderen.
De school kreeg van de primary school, waar de kinderen heen gingen, complimenten over de kennis en vaardigheden van de kinderen.

Uitbreiding van de school:

Er was ook in 2014 weer een lange wachtlijst van kinderen die ook naar school wilden.
Dankzij de mooie donaties kon in de tweede helft van het jaar worden gestart met de bouw van een tweede schoolgebouw met daarin twee extra leslokalen, een groter kantoor voor Alimatou en een berging voor de schoolmaterialen. Begin 2015 zullen de extra leslokalen in gebruik worden genomen.


Electriciteit en water:

Door het plaatsen van een extra electriciteitmast kon de school ook worden aangesloten op het electriciteitnet.
Door het uitbreiden van de hoofdwaterleidingbuis kon de school ook worden aangesloten op het waterleidingnet. Daardoor hoeft niet meer elke dag een grote hoeveelheid water van ver te worden aangevoerd voor het doorspoelen van de WC's, het wassen van de handen en voor drinkwater.
Beide uitbreidingen kwamen wel voor rekening van de gebruiker van deze voorzieningen, de nurseryschool dus.


Sponsoring van kinderen:

Inmiddels hebben meer dan zestig kinderen een sponsor die op jaarbasis 40 euro betaalt.
Deze 40 euro wordt gebruikt om de schoolkosten te betalen die ouders moeten betalen om een kind naar school te laten gaan, dus voor schooluniformen, schoenen, schoolshirtje, ouderbijdrage en het hele jaar een eenvoudige schoollunch.
Regelmatig zorgen sponsors voor wat extra schoolspullen, speelgoed of kleding voor hun sponsorkinderen of voor een baal rijst voor de families van de kinderen.

Kleding, speelgoed, medische spullen:

De stichting was ook in 2014 weer actief met het inzamelen van kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed en spullen voor school en medische spullen voor het Sukuta Health Center.
In totaal is in 2014 zo'n 10 m3 aan goederen opgestuurd.
Voor het Sukuta Health Center is in januari een mooie behandeltafel gegeven; deze behandeltafel was overcompleet bij ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.
Eind december is een splinternieuw zuurstofapparaat aan het health center gegeven; dit apparaat kon worden aangeschaft dankzij een donatie van de Rotary Dwingeloo.
Begin 2015 wordt van deze donatie nog een autoclaaf aangeschaft voor het health center.

Werkgelegenheid:

Belangrijk is dat de community van Sukuta Madina zelfredzaam wordt en daardoor op termijn zelf voor de onderwijsvoorzieningen kan zorgen.
Er zijn kredieten verstrekt voor het opzetten van een cousmaalbedrijfje en cousmalmachine en het realiseren van een naaiatelier.
Beide bedrijfjes zullen worden gerund door de Sukuta Madina Development Association; de werknemers van de bedrijfjes krijgen een salaris en de winst komt ten goede aan de community.

Computers:

Bij de openbare basisscholen in Hoogeveen worden alle computers vervangen; de vervangen computers
worden gedoneerd aan de stichting Goods for Gambia voor gebruik bij onderwijs in Gambia.
Onze stichting heeft voor 20 computers de transportkosten naar Gambia betaald. De Brufut Upper Basic school kreeg eind december 14 computers en de nurseryschool kreeg 6 computers.


Breiwerk:

In Hoogeveen en omstreken wordt heel wat afgebreid. Zo konden we in november alle kinderen van de nurseyschool een mooie gebreide pen-etui met inhoud geven; de etuis waren gebreid door een mevrouw in Hoogeveen. Ook hebben al heel wat babies in Sukuta Madina en omgeving een gebreid babymutsje, gebreide sokjes, ekleding of omslagdoeken gekregen.