Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Wie zijn wij

De stichting "Onderwijs voor Gambia" is een initiatief van Mirjam en Marco Schonewille en Toos en Arie Burggraaf. Zij wonen alle vier in Noordscheschut en willen zich inzetten om met name de kinderen in Gambia een betere toekomst te bieden.


Op de foto van links naar rechts: Arie, Marco, Toos en Mirjam

Toos en Arie zijn al enkele jaren actief in Gambia; zij hebben als vrijwilliger o.a. meegeholpen met de realisatie van een medische post in het binnenland van Gambia.

Mirjam en Marco zijn actief voor Gambia sinds het najaar van 2011.
Via een kerstkaartenactie hebben zij eind 2011 geld ingezameld voor het dak van een schoolgebouw van de nurseryschool die in Sukuta-Madina wordt gebouwd.
Maar met het dak was dit schoolgebouw nog niet klaar; er moest nog veel meer gedaan worden, dus er was nog veel meer geld nodig.

Met ons vieren hebben we toen besloten ons verder in te zetten voor dit project.

In eeste instantie werd deze hulp nog volledig op persoonlijke titel gegeven.
Maar het verkrijgen van fondsen en het besteden van het geld aan projecten vereist een professionele en controleerbare aanpak.
Om die reden is in het najaar 2012 de stichting "Onderwijs voor Gambia"opgericht.


Samenstelling Bestuur:

 

Ambassadeurs van de stichting Onderwijs voor Gambia

Het vele werk van de stichting is alleen mogelijk met hulp van een groot aantal vrijwilligers.
Gelukkig dragen veel mensen hun steentje bij aan de verschillende activiteiten.

Het is belangrijk dat de stichting Onderwijs voor Gambia ook bekend en werkzaam is buiten de regios Zuidwest-Drenthe waar het bestuur woont.
Dat is alleen goed mogelijk via mensen die de stichting in andere gebieden van Nederland kunnen vertegenwoordigen.
Het is fijn dat Amy en Frans van den Bercken dat als ambassadeur in de regio Wijk bij Duurstede willen doen en dat Erica en Huib van der Starre dat in de regio rond Lunteren in Gelderland willen doen.

Als ambassadeur zijn zij gelieerd aan de stichting Onderwijs voor Gambia en zijn zij in hun eigen regio een herkenbaar aanspreekpunt van de stichting.

Amy en Frans als Erica en Huib zijn ook actief betrokken bij het via en met de stichting realiseren van projecten in Gambia.
Zij helpen met projecten die door de stichtinge zijn geinitieerd, maar zij dragen ook eigen projecten aan waarvoor zij zelf de fondsen verwerven en het voortouw nemen bij de uitvoering van deze projecten.
De stichting ondersteunt hen daar waar nodig en mogelijk.

Ambassadeurs Amy en Frans van den Bercken Ambassadeurs Erica en Huib van der Starre

 

Marco Schonewille

Druppel op de gloeiende plaat?
Afrika was voor mij tot februari 2011 een totaal onbekend verhaal. Ach ja, je zag er wel eens wat van op televisie. Meestal gaat het dan over droogte, hongersnood, oorlogen, gebrek aan water, gebrek aan….vul maar in. Het liefst schakel je dan over naar een ander televisiekanaal, want hier wordt je beslist niet vrolijk van en wat kan ik er uiteindelijk aan doen? Die laatste vraag kon ik na mijn eerste bezoek aan Gambia, West Afrika beantwoorden: veel! Ja, er is droogte, mensen hebben honger en er is gebrek aan van alles en nog wat. Maar er is ook veel goeds te melden. De mensen zijn hartelijk en tevreden met hun eenvoud. Sociale verbanden in familie- en vriendenkring waar wij in het “rijke” westen nog behoorlijk van kunnen leren. Daarnaast kan men in Afrika nog veel van ons leren. Uiteraard moet men dat zelf wel willen want het moet geen opgelegd verhaal worden. Wanneer men tevreden is met wat men heeft dan is dat goed. Het verlangen naar verandering van de eigen leefsituatie moet uit de mens zelf komen en moet niet door de strot gedrukt worden door mensen van een ander continent die denken het allemaal zo goed te weten, vrijheid blijheid! Maar wanneer iemand om hulp vraagt en je bent in staat om deze hulp te bieden dan moet je het op z’n minst proberen.
Er wordt zo vaak gezegd: ontwikkelingshulp is een druppel op de gloeiende plaat. In veel gevallen is dat ook zo omdat men vraag en aanbod niet goed op elkaar afstemt en er geen controle is op de geboden financiële ondersteuning en waar dit geld terecht komt. Ik geloof in kleinschalige, overzichtelijke projecten. Hou het beheersbaar en stem het aanbod op de vraag af en zorg ervoor dat geld op de juiste plaats terecht komt zonder tussenkomst van allerlei ingewikkelde instanties. Dan is en blijft ontwikkelingshulp zinvol. Als iedereen naar kennis, kunde en mogelijkheden zijn of haar steentje hieraan bijdraagt dan gaat wellicht het zachte druppelen over in een prachtige regenbui voor Gambia.

Toos Burggraaf

Het is al weer een paar jaar geleden dat wij voor het eerst naar Afrika reisden. We bezochten onze dochter in Zambia, waar zij op dat moment in het kader van haar HBO-V studie stage liep.
De vele zieke en arme mensen die wij daar ontmoet hebben zorgden ervoor dat wij besmet werden met het "Afrika-virus", hulp bieden aan mensen die het zoveel slechter en moeilijker hebben dan wij.

En toen kwam Gambia op ons pad.
In dit land wonen zo veel mensen die hulp nodig hebben. De zeer talrijke kinderen verdienen een beter leven dan een uitzichtsloos bestaan in een compound waar alles bijna alleen draait om overleven. De hygiënische omstandigheden zijn slecht, er is nauwelijks geld voor eten, kleding en schoenen. Geld om kinderen naar school te laten gaan is er bij veel families niet. Graag willen we ons inzetten om deze kinderen een beter leven te geven.


Mirjam Schonewille


Sinds 1 jaar probeer ik mij in te zetten voor de bevolking van Gambia. In 2012 heb ik het land voor het eerst bezocht en hebben het land en vooral de kinderen  veel indruk op mij gemaakt!
Sindsdien probeer ik via inzamelacties mijn steentje bij te dragen aan de armoede in  Gambia.
Sinds oktober 2012 hebben mijn man en ik samen met Arie en Toos Burggraaf een stichting opgericht genaamd: Stichting Onderwijs voor Gambia, met de slogan: “Education is a right”
Door middel van financiële hulp voor de bouw van een school hopen wij dat er een stap komt in de goede richting zodat het mogelijk wordt dat de kinderen naar school kunnen!
Bezig zijn met de Stichting doe ik  met veel plezier! In februari 2013 is de bedoeling om het land opnieuw te bezoeken!


Arie Burggraaf


Heel vaak wordt gezegd: ontwikkelingshulp is zonde van de inspanning en van het geld. Landen in Afrika zijn arm en zullen altijd arm blijven, want tradities en instelling van de mensen belemmeren vooruitgang. Tradities die te maken hebben met de wijze van samenleven en de rolverdelingen tussen mannen en vrouwen.
Maar als je wat vaker in Afrika komt dan merk je dat de mensen best wel anders willen maar niet weten hoe. De mensen moet geleerd worden om initiatief te nemen en verder te denken dan vandaag.
Onderwijs is in dit hele proces cruciaal. Door voor jonge kinderen onderwijs mogelijk te maken en door de gemeenschap te helpen met initiatieven waardoor geld voor o.a. onderwijs beschikbaar komt kan een generatie ontstaan die zich uit de armoede omhoog kan werken. Misschien is onze hulp een druppel op een gloeiende plaat maar we zijn ervan overtuigd dat onze druppel samen met die van vele anderen zorgt voor een niet te stuiten stroom.
Ook voor de kinderen van Afrika (en in ons geval die van Gambia) is een betere toekomst mogelijk, een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om z'n talenten te ontwikkelen.