Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2012

Tot aan de oprichting van de stichting Onderwijs voor Gambia (op 22 oktober 2012) was de hulp aan Sukuta-Madina een nog puur particulier initiatief.
Maar in dit jaarverslag zal de aan Sukuta-Madina geleverde hulp over geheel 2012 worden beschreven.

 

Financieel verslag 2012:

Het financieel verslag toont de inkomsten en uitgaven per categorie.
Klik hier om het Financieel verslag 2012 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2012 te bekijken.


Wat is er gerealiseerd in 2012:

Het belangrijkste project in 2012 was het realiseren en opstarten van de nurseryschool in Sukuta-Madina. Dit project is ontstaan vanuit de hulpvraag van Muhammed Jabbi om "zijn" nurseryschool, waarvoor al een paar jaar nog alleen maar de muren overeind staan, onderdak te helpen.
Maar alleen onderdak helpen en dan stoppen was geen optie.
Besloten is om in Nederland zoveel fondsen te verwerven dat het schoolgebouw volledig afgebouwd en ingericht kon worden. Aanvullend is besloten om ook fondsen te werven voor een toiletgebouw bij de school en voor de operationele kosten van het eerste jaar.

In totaal is in 2012 een bedrag van 12.627 euro bij elkaar gebracht.
Dit geld komt van collectes in kerken, een grote benefietavond, kerstkaartenacties, heropening van een tuincentrum en een aantal kleinere initiatieven en giften.

Voor het afmaken van het schoolgebouw is 5.376 euro verstrekt en voor het realiseren van een toiletgebouw bij de nurseryschool is 4.155 euro verstrekt.


Schoolmeubeltjes:

De schoolmeubeltjes zijn in Gambia in een klein werkplaatsje gemaakt. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Gambia, levert goede en voor een nurseryschool zeer geschikte meubels op en het is niet kenmerkend duurder dan overtollige meubels naar Gambia verschepen.
Een vrijwilligster uit de UK heeft de helft van de meubels betaald zodat er voor de stichting nog maar een kostenpost van 605 euro overbleef.

Schooluniformen:

Het schoolcomité in Sukuta-Madina heeft een mooi schooluniform ontworpen. Doordat niet alle ouders een schooluniform voor hun kinderen konden betalen zijn in Nederland ook sponsors voor een aantal uniformen gezocht. Eind 2012 waren via de stichting voor 14 kinderen de schooluniformen gesponsord.

 

Speeltoestellen

Via de organisatie Gambia Speelt Mee zijn twee speeltoestellen besteld die op het terrein van de school zullen worden geplaatst. Gambia Speelt Mee was bereid deze toestellen voor 50% te sponsoren.


Kinderkleding

De stichting is ook actief geweest in het verzamelen van kinderkleding en kinderschoenen. Gedurende het jaar is al wat kinderkleding meegenomen naar Gambia en eind december is ruim een m3 meegegeven met de maandelijkse container van Bennie Ahlers in Coevorden.


Exploitatiekosten 1e schooljaar

Eind 2012 is een bedrag van 512 euro verstrekt voor de exploitatiekosten van de eerste maanden van het eerste schooljaar.
Het is de bedoeling dat de dorpsgemeenschap zelf het geld voor de exploitatie van de volgende schooljaren opbrengt.

 

Dorpsontwikkeling.

Initiatieven zijn ontwikkeld voor het oprichten van een Develepomen Comité in het dorp Sukuta-Madina. Dit comité gaat initiatieven ontwikkelen voor het verbeteren van de zelfredzaamheid van de dorpsgemeenschap waardoor de dorpsgemeenschap in staat moet zijn zelfstandig de school draaiende te houden en de eigen welvaart te verhogen.