Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Kerstwens december 2018

Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een gelukkig en
vooral gezond 2019 toe!


Graag willen we iedereen heel hartelijk te bedanken voor de steun dit jaar aan onze onderwijsprojecten in Gambia

Het is geweldig te zien hoe met uw hulp zoveel kinderen kunnen bouwen aan een betere toekomst.


Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van onze wereld

Door goed onderwijs zijn veel kinderen in Gambia later in staat hun steentje bij te dragen aan het veranderen en vooral verbeteren van hun stukje wereld


Onderwijs in Gambia heeft voor heel wat kinderen een leven lang effect.
Een goede opleiding maakt de kinderen zelfstandig en zelfredzaam en minder afhankelijk van hulp van buiten.

Onze stichting helpt in Gambia op een aantal plaatsen met kleuter (nursery) onderwijs en basis (primary) onderwijs.
Velen van u helpen daarbij door het sponsoren van een kindje of door geld te doneren voor het realiseren van schoolfaciliteiten.

Bij onze bezoekjes aan Gambia zien we steeds weer hoe goed de kinderen zich op deze scholen ontwikkelen en hoe ouders met de kinderen mee veranderen.
Ouders die zelf vaak nauwelijks onderwijs hebben gevolgd worden bij de school betrokken.

Afgelopen jaar is de primary school in Sukuta Madina gestart met lessen in de leslokalen van de nursery school. De bedoeling is de school de komende vier jaar elk jaar met een hogere klas uit te breiden zodat Sukuta Madina over vier jaar een volledige primary school heeft.
Echter in de loop van 2019 is de accommodatie van de nursery school ontoereikend en heeft de primary school eigen accommodatie nodig (zie ook onze nieuwsbrief).

Onze stichting is druk bezig om voor de bouwkosten een sponsor te vinden.
De opbrengst van deze kerstactie willen we graag gebruiken voor het aanschaffen van onderwijs- en leermiddelen voor de school; de leermiddelen zijn cruciaal voor goed onderwijs.


Wij zijn erg dankbaar dat velen van u ons al een aantal jaren steunt met onze onderwijshulp in Gambia.
We realiseren ons dat er van veel kanten een beroep op u wordt gedaan.
Toch willen we vragen of u die paar euro's waarvoor u nog geen echte bestemming heeft wilt doneren voor onderwijs aan de kinderen in Gambia.

Maar indien u recent onze stichting nog met een bijdrage heeft gesteund, en zegt: nu even niet, beschouwt u deze briefing dan als welgemeende kerstwens en kerstgroet.

En, als u wilt bijdragen aan ons project dan kunt u dat doen op rekeningnummer:
NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia.

Met hartelijke groet,

Toos & Arie Burggraaf
Mirjam & Marco Schonewille
Amy & Frans van den Bercken (ambassadeurs van de stichting)
Erica & Huib van der Starre     (ambassadeurs van de stichting)

Klik hier om de kerstwens als PDF te openen