Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


1. Project nurseryschool Sukuta-Madina

Realiseren van een toiletgebouw

Sanitaire voorzieningen bij een school met zoveel kleine kinderen zijn erg belangrijk.
Gekozen is voor een toiletgebouw met aparte toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten.
Voor de kinderen zullen hurktoiletten worden geinstalleerd en voor de leerkrachten toiletpotten.
Bij alle toiletten zal een spoelbak worden geplaatst voor het automatisch doorspoelen.
Zolang bij de nurseryschool nog geen stromend water aanwezig is zullen deze spoelbakken steeds na gebruik hanmatig worden gevuld met water.
Ook zullen twee kleine fonteintjes worden geplaatst voor het wassen van de handen.

Deze voorzieningen zijn niet alleen belangrijk voor de hygiene op school; ook wordt hiermee de kinderen geleerd met hygiene om te gaan.


Locatie van het toiletgebouw

Het toiletgebouw wordt gebouwd in de hoek achter het schoolgebouw en zal worden geintegreerd met de muur van de omheining achter en links.
De ingang van het toiletgebouw komt aan de voorkant.
Het gebied achter en links naast het schoolgebouw zal volledig worden verhard.
Rechts naast het toiletgebouw komt onder de grond de sockaway; dit is een soort septietank.

 Ontwerp van het toiletgebouw

Plattegrond van het toiletgebouw. 

 


Doordat de muren van de omheining niet loodrecht op elkaar staan wordt het toiletgebouw niet rechthoeking. De muur aan de voorkant wordt (binnen) 2,20 mtr. hoog en de muur aan de achterkant 3,20 mtr. Het dak krijgt over een lengte van 5 meter een verval van 1 mtr. Rondom worden ramen aangebracht voor voldoende daglicht. In deze ramen zullen fijnmazige roosters worden aangebracht.
De vloeren in de gangen en de toiletten zullen worden voorzien van vloertegels en alle binnenmuren zullen tot op een hoogte van 1,20 mtr. worden voorzien van witte wandtegels.


De sockaway (septietank)

In de buurt van de school is geen riolering aanwezig.Voor de afvoer wordt een soort septietank gebouwd. Dit is een groot gat van 3 bij 3 mtr. en 3 mtr. diep.
Dit gat wordt via een muur in twee gelijke compartimenten verdeeld; tevens wordt er in het gat rondom een muur gebouwd en wordt er een betonnen vloer gestort met in elk compartiment een gat waardoor het "water" kan wegzakken. De put wordt afgesloten met een betonnen plaat met deksels waardoor de compartimenten kunnen worden leeggezogen.

 

De voorzieningen in het toiletgebouw

Zoals op de plattegrond is te zien krijgt het toiletgebouw 2 toiletten voor leerkrachten, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor jongens. Alle toiletruimtes zijn 1 bij 1 meter.
De toiletten voor de leerkrachten krijgen een toiletpot en een spoelreservoir en de toiletten voor de meisjes en jongens krijgen een hurktoilet met spoelreservoir.
Tevens worden in het toiletgebouw 2 kleine fonteintjes geplaatst.
Naar alle spoelreservoirs en de wasbakken wordt een waterleiding aangelegd. In eerste instantie worden de reservoirs handmatig gevuld door een caretaker, maar zodra er stromend water naar de school is doorgetrokken kunnen de spoelreservoirs automatisch worden gevuld.


Kosten van het toiletgebouw (in euro)

  Materiaalkosten Arbeid Totaal
Contractor 2.498 605 2.963
Loodgieter 541   541
Tegelzetter 512 139 651
  3.551 744 4.155

De materiaalkosten van de contractor bestaan uit cement, zand, grind, ijzer, deuren en ramen, balken, dakplaten en allerlei klein materiaal.
De materiaalkosten van de loodgieter bestaan uit buizen, pijpen, bochten, 2 wasbakken, 4 hurktoiletten met reservoir, 2 toiletpotten met reservoir en allerlei bevestigingsmaterialen.
De materiaalkosten van de tegelzetter bestaan uit wand- en vloertegels en cement en zand.


De realisatie van het tolietgebouw.

Direct nadat eind november geld beschikbaar gesteld was voor het toiletgebouw is men hard aan de slag gegaan. Een eerste actie was het maken van de stenen.De blokken worden van cement gemaakt en hebben een afmeting van ongeveer 40 bij 20 cm en zijn zo'n 14 cm dik.
Van binnen zijn de blokken hol zodat er bij het metselen een stevige constructie ontstaat.
De blokken zijn niet alleen nodig voor de fundering en de muren, maar ook voor de sockaway, de grote bezinkput waarop de wc's worden aangesloten.

 

 

 

 

 

 

Achter het schoolgebouw is naast de sockaway inmiddels de fundering voor de muren van het gebouw en van de toiletten gelegd volgens het ontwerp dat tijdens het werkbezoek is overeengekomen.
De in Nederland gemaakte constructietekening wordt hierbij als leidraad gebruikt.
Vervolgens is de loodgieter aan de slag gegaan met de afvoerpijpen van de toiletten en de wasbakken.
De afvoerpijpen worden aangesloten op de sockaway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vervolgens zijn de muren opgemetseld en is de dakconstructie gemaakt bestaande uit balken met daarop golfplaten. De ruimte achter de school is helemaal verhard.


 

 

 

 

 


De vloeren zijn betegeld met slipvaste vloertegels en de wanden zijn betegeld met mooie gekleurde tegels.
Elk toilet kan worden afgesloten met een metalen deur met aan de bovenkant een paar kleine ramen voor voldoende lichtinval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

De toiletten voor de kinderen (links) en voor de leerkrachten (rechts)