Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Diaconaal project Zuidwolde
AFAS foundation helpt Primary

Plannen Manduar school
Meisjes voetbal Primary school

Voetbal tenues DEV Doorn

Examen Lift Primary school
Kerstwens december 2018

Bijeenkomst ouders commun.

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Project Primary School Sukuta Madina

Een project van de Stichting Onderwijs voor Gambia mogelijk gemaakt met de hulp van de AFAS Foundation.

In deze blog een overzicht van de gebeurtenissen in project.

Laatst bijgewerkt 4 maart 2019

4 maart 2019
Opruimen en egaliseren van schoolterrein
Afgelopen weekend zijn de jongeren van de community druk bezig geweest met het opschonen en egaliseren van het terrein van de Primary school zodat het terrein bouwklaar is voor de bouw van de school. De zwaarste klus was het wegbreken van de resten en de fundering van een vroegere omheining. Zelfs de jongste kinderen hielpen mee met het sjouwen van de stenen.meer foto's

Sulayman heeft met z'n telefoon wat opnames gemaakt. Helaas heeft hij onze instructies voor het maken van opnames niet goed toegepast en heeft hij in portrait mode opgenomen i.p.v. landscape mode en heeft hij z'n telefoon teveel bewogen tijdens het opnemen.
Maar het filmpje dat we met de opnames hebben gemaakt geeft toch wel een indruk.

 
-------------------------------------------
25 februari 2019
Project plan voor het project
Bij onze aanvraag bij de AFAS foundation hadden we een globaal project plan gemaakt om inzicht te geven in het project.
Maar omdat het project in Gambia door het School Management Committee (SMC) gecoördineerd en gemanaged moet worden is het erg belangrijk dat het SMC een zelf gedegen project plan maakt.
Tijdens een vergadering met het SMC eind januari hebben we daarop dan ook aangedrongen.
Voorkomen moet worden dat het project op de "Gambian way" wordt uitgevoerd en die is meestal gewoon beginnen en al doende wel zien wanneer beslissingen nodig zijn.

Wij hebben duidelijk gemaakt dat de sponsor van het project onze stichting een groot bedrag aan geld toevertrouwt en dat onze stichting ervoor verantwoordelijk is dat het geld goed besteed wordt en er geen geld verspild wordt. Bovendien gaat het project door het maken van een project plan veel beter "leven" voor het SMC en de community.
Het SMC heeft onze boodschap goed begrepen en heeft een tweetal groepen geformeerd om alle aspecten uit te werken. Wij hebben een raamwerk voor het projectplan aangeleverd met daarin belangrijke aspecten als volgorde van activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en overleg en communicatie. Tijdens dit proces is intensief overlegd geweest met de bouwer van het schoolgebouw.
Zo is besloten om de vorm van het gebouw te wijzigen van een recht gebouw in een L-vormig gebouw.
Een L-vormig gebouw is veel beter op het schoolterrein te positioneren.De bouwer heeft aangegeven dat hij het schoolgebouw voor 1 oktober kan opleveren.

Half februari heeft het SMC een projectplan opgeleverd, doch het accent bij dit projectplan lag nog te veel bij het verklaren waarom de school zo belangrijk is voor de community en te weinig bij project control, taken en bevoegdheden en timing.
Onze stichting heeft de community daarom een handje geholpen met het toevoegen van de ontbrekende delen aan het project plan.

Vanaf half juni kan in Gambia het regenseizoen losbarsten; dat betekent niet dat het alle dagen zal regenen waardoor bouwen niet mogelijk is.
Wel kan door de regen de bereikbaarheid van het bouwterrein moeilijk worden voor zwaar bouw-transport (alle wegen zijn onverharde zandwegen).
De aannemer van het schoolgebouw start daarom met het regelen en naar de bouwlocatie transporteren van de bouwmaterialen zodat de bouw niet zal stagneren door het niet tijdig kunnen aanvoeren bouwmaterialen.
Op de bouwlocatie zal een bewaakte opslag voor de materialen worden ingericht.

Omdat bij de bouw voldoende water beschikbaar moet zijn zal eerst de watervoorziening worden gerealiseerd. Dit is een hoog geplaatste watertank die vanuit een laag geplaatste watertank wordt gevuld. Deze hoogeplaatste watertank zorgt voor goede waterdruk.
De laag geplaatste watertank wordt vanuit de waterleiding gevuld.
 
-------------------------------------------
4 februari 2019
AFAS foundation gaat helpen met de Primary school

Vandaag hebben we het prachtige bericht gekregen dat de AFAS foundation onze stichting gaat helpen met het realiseren van de schoolfaciliteiten voor de Primary school in Sukuta Madina.
Geweldig dat we samen kunnen werken aan een betere toekomst van de kinderen in Sukuta Madina.
Nadat we Alimatou hadden doorgegeven dat AFAS gaat helpen met de Primary school heeft Alimatou meteen het goede nieuws doorgegeven aan de moeders.meer foto's
 
-------------------------------------------
24 januari 2019
Bezoek aan de Yundum Lower Basic School
De bouwer van onze Primary School heeft in Gambia al een aantal scholen van hetzelfde ontwerp gebouwd. Om een indruk te krijgen van het schoolgebouw heeft hij ons meegenomen naar de Lower Basic School in Yundum. Door voor eenzelfde soort schoolgebouw te kiezen kunnen de bouwkosten behoorlijk lager zijn dan bij een geheel nieuw en afwijkend ontwerp.
Het gebouw heeft leslokalen op de begane grond en op de eerste verdieping. Deze eerste verdieping is bereikbaar via een trappenhuis. Voor de lokalen op de begane grond is een veranda van twee meter breed gemaakt en op de eerste verdieping is een galerij van ook twee meter breed.
Zoals bij bijna alle scholen in Gambia bestaan de ramen uit een raster (zonder glas dus).
Om inregenen te voorkomen heeft het dak een grote overstek.meer foto's
 
-------------------------------------------
23 januari 2019
Bespreking met de bouwer en het School Management Committee
Vandaag hebben we kennis gemaakt met de bouwer van de Primary school en met deze bouwer en het School Management Committee het project besproken.
De bouwer, Bogis General Goods and Construction company, heeft in Gambia al verschillende scholen gebouwd van het type school dat ook voor Sukuta Madina is gekozen. Met de bouwer is een afspraak gemaakt om de Lower Basic School in Yundum te bekijken; deze school is recent door Bogis gebouwd.meer foto's
 
-------------------------------------------
13 december 2018
Aanvraag bij AFAS foundationOp 13 december 2018 heeft onze stichting bij de AFAS Foundation een verzoek ingediend voor hulp bij de realisatie van een Primary school in Sukuta Madina.
De AFAS Foundation is in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgericht door AFAS Sofware.
Bij ons verzoek aan de AFAS Foundation hebben we de achtergrond van de community Sukuta Madina belicht en het effect van onze onderwijsprojecten van de afgelopen jaren op deze community beschreven.
Ook hebben we bij het verzoek een project plan ingeleverd waarin is omschreven wat het project omvat en met welke schoolfaciliteiten duurzaam het verschil gemaakt kan worden.
Duurzaam heeft betrekking op de schoolfaciliteiten en op de resultaten van het daarmee geleverde onderwijs.

In een kort filmpje hebben we de AFAS Foundation iets van Gambia, de community en van onze scholen laten zien en vertellen ouders waarom een eigen school zo belangrijk is en wat zo'n school voor het leven van hun kinderen en henzelf betekent.
Belangrijk voor de aanvraag was ook de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs voor een eigen Primary school en de toezegging van het ministerie dat de salarissen van de leerkrachten door de overheid zullen worden betaald zodra de schoolfaciliteiten gereed zijn.

Op grond van bovenstaande informatie en een persoonlijk gesprek heeft de AFAS Foundation besloten om onze stichting financieel met het project te gaan helpen.

Het project omvat:
- een schoolgebouw met acht leslokalen en kantoor- en opslag ruimte
- toiletten voor meisjes, jongens en leerkrachten
- watervoorziening (drinkwater en water voor de toiletten); de waterleiding is te onbetrouwbaar
- elektriciteitsvoorziening via een solar-systeem
- schoolmeubeltjes voor de kinderen
- overig meubilair voor de school
- inrichting schoolterrein; ommuring, banken, groenvoorziening en speeltoestellen
- school- en leermiddelen

In één van de leslokalen zal een schoolbibliotheek worden ingericht.
Dat lokaal zal worden ingericht met groot meubilair zodat het lokaal geschikt is voor volwassenen en jeugd. Mogelijk zal dit lokaal in de toekomst ook gebruikt worden voor computer-onderwijs voor de jongeren van de community.
 
-------------------------------------------
24 november 2018
Bijeenkomst community Sukuta Madina
Op zaterdag 24 november heeft het School Management Committee van Sukuta Madina een bijeenkomst georganiseerd waarin de ouders en andere dorpsbewoners konden aangeven waarom een Primary school in hun community zo belangrijk is.
Hoe kan een eigen Primary voor de kinderen, de ouders en andere dorpsbewoners het verschil maken?

Veel dorpsbewoners waren aanwezig bij deze bijeenkomst en maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven.
Kwaliteit van onderwijs, betrokkenheid van ouders bij de school, het met de kinderen mee ontwikkelen van de ouders, de zekerheid dat de kinderen veilig op school zitten waardoor de ouders met een gerust gevoel naar de markt kunnen, een plaats voor voorlichting aan jeugd en ouders, mogelijkheden voor onderwijs voor ouderen.meer foto's
 
-------------------------------------------
1 oktober 2018
Start van een Primary-2 klas
De kinderen die in het schooljaar 2017-2018 in de Primary-1 klas zaten zijn in het nieuwe schooljaar 2018-2019 doorgestroomd naar de Primary-2 klas en de kinderen van de Nursery-3 klas zijn doorgestroomd naar de Primary-1 klas.
De lessen voor deze twee Primaryschool klassen worden in de middag gegeven in twee leslokalen van de Nurseryschool. Modou Bah geeft les aan Primary-1 en Alimatou geeft les aan Primary-2.
De twee leslokalen van de Nurseryschool zijn ingericht met schoolmeubeltjes uit scholen in
Zwolle-Windesheim en Friesland.meer foto's
 
-------------------------------------------
9 juni 2018
Grond voor de Primary school beschikbaar
Muhammed Jabbi heeft ervoor gezorgd dat er een deel van het terrein naast de Nurseryschool beschikbaar is gekomen voor de nieuw te bouwen accommodatie voor de Primaryschool.
Muhammed heeft een groot stuk land dat hij elders in Gambia bezat verkocht en met de opbrengst
1.000 m2 voor de Primary school gekocht.
Het was erg moeilijk om grond te krijgen voor de school; de meeste grond is van mensen buiten Sukuta Madina en deze mensen willen hun grond niet schenken of voor een lage prijs verkopen.
Fijn dat Muhammed deze belangrijke beslissing heeft genomen voor de kinderen van Sukuta Madina.

Het zou mooi geweest zijn als Muhammed het hele terrein naast de Nurseryschool had kunnen kopen zodat er meer ruimte geweest zou zijn voor sport en spel voor de kinderen.
Gelukkig is het terrein van 1.000 m2 voldoende voor een schoolgebouw en toiletvoorzieningen.meer foto's
 
-------------------------------------------
22 januari 2018
Goedkeuring voor een Primary school in Sukuta Madina
Op 22 januari 2018 heeft het ministerie van Basic en Secondary education een "Approval to operate a private school" afgegeven voor de Lift Lower Basic school in Sukuta Madina.
Vooruitlopend op deze goedkeuring was in september 2017 reeds begonnen met de laagste klas (grade one) van deze school.
 
-------------------------------------------
2 oktober 2017
Start van de Primary school met een Primary-1 klas

De Lift Primary school in Sukuta Madina is van start gegaan. Een mooie nieuwe mijlpaal in Sukuta Madina.
Maar voordat het zover was moest eerst het leslokaal voor de Primary-1 klas worden ingericht.
Eerder dit jaar had onze stichting een mooie partij schoolmeubelen van een school in Meppel gekregen. Deze schoolmeubeltjes konden samen met de meubeltjes die al eerder van de Regenboogschool in Bedum waren ontvangen in de vroegere ruimte van het naaiatelier worden geplaatst.

Voor de Lift Primary school is een nieuw schooluniform ontworpen gebaseerd op het uniform van de Lift Nursery school. Bij het schooluniform van de Primary school hebben de meisje mouwtjes in hun jurk en dragen de jongens een lange broek.

 
-------------------------------------------
1 maart 2017
Ook een Primary school in Sukuta Madina

De kinderen van Sukuta Madina zijn voor Lower Basic onderwijs aangewezen op de Sukuta Lower Basic school. Dit is een zeer grote school met meer dan 2.500 leerlingen op voor de meeste kinderen meer dan een half uur lopen.
De community van Sukuta Madina denkt dat met een eigen kleinschalige Primary school in Sukuta Madina een veel hogere kwaliteit onderwijs kan worden aangeboden waardoor de kinderen de voorsprong die ze op de Lift Nursery school hebben opgebouwd verder kunnen uitbouwen.

De community heeft onze stichting gevraagd om te helpen met het realiseren van faciliteiten voor een Primary school. Maar dergelijke hulp is niet op korte termijn realiseerbaar.
Er moeten sponsors gevonden worden en sponsors zijn niet bereid geld te geven voor de aankoop van dure grond.

De community van Sukuta Madina zal doorgaan met de plannen voor een eigen Primary school en bij het ministerie van Onderwijs goedkeuring voor een Primary school aanvragen.
Het plan is om in september met een Primary-1 klas te beginnen in een lokaal van de Nursery school.
De kinderen die in julie de Lift Nursery-3 klas verlaten zullen doorstromen naar deze Primary-1 klas.

 
-------------------------------------------
31 december 2016
Een stukje geschiedenis in Sukuta Madina
De stichting Onderwijs voor Gambia is in 2012 gestart met onderwijshulp in Sukuta Madina, een community in het westen van Gambia. Net zoals in het grootste deel van Gambia leven de meeste mensen in Sukuta Madina ver onder de armoedegrens. Er is hoge werkeloosheid , het gezinsinkomen is erg laag en de gezinnen zijn groot. De huisvesting en sanitaire voorziening zijn erg slecht en in veel gezinnen is nauwelijks voldoende geld voor voeding. Veel gezinnen zijn incompleet door het jong overlijden van één of beide ouders of door de scheiding van de ouders. In deze omstandigheden moeten veel kinderen opgroeien en hun weg zien te vinden. Dit alles heeft op z’n weerslag op onderwijs en ontwikkeling van de kinderen. De armoede wordt daardoor overgedragen van generatie op generatie.
In Sukuta Madina zijn twee personen, Muhammed Jabbi en zijn vrouw Alimatou die zich gedreven inzetten voor onderwijs in hun community. Maar niet alleen zetten zij zich in voor onderwijs; hun huis staat altijd voor iedereen open en zij helpen waar ze kunnen.

Muhammed Jabbi is hoofd van een grote middelbare school in Brufut; hij heeft deze school van de grond af aan opgebouwd en op dit moment krijgen meer dan 2.300 kinderen onderwijs op deze school. Alimatou is Headmistress van de Nursery school in Sukuta Madina.

In Sukuta Madina en directe omgeving was tien jaar geleden voor de kinderen geen mogelijkheid om nursery onderwijs (kleuter onderwijs) te volgen. De jonge kinderen hingen wat thuis of op straat rond. Muhammed is daarom in 2008 begonnen met het realiseren van een Nursery school in Sukuta Madina maar door geldgebrek was het schoolgebouw met twee leslokalen in 2012 nog lang niet klaar.
Wij hebben toen besloten om te helpen. Dat heeft uiteindelijk in meerdere fasen geresulteerd in een Nursery school met vijf leslokalen, een kantoor, een opslag en toiletvoorzieningen. Tevens is de school aangesloten op stromend water en elektriciteit. Op deze school krijgen nu meer dan 200 kinderen kleuteronderwijs. Veel van deze kinderen hebben een sponsor in Nederland die elk schooljaar 50 euro betaalt en daarmee een deel van de schoolkosten voor hun sponsorkind voor z’n rekening neemt.
Alle kinderen krijgen dagelijks een warme lunch op school; deze lunch wordt betaald uit een deel van de sponsorbijdragen en voor een deel uit andere donaties.