Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Hulp van CBS De Heidevlinder
Hekwerk Healthcent. Macouda

Nieuwsbrief december 2022

Kerstwens december 2022
Rijst Sukuta Madina en Yuna

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

22 december 2021

December 2021,


Beste familie, vrienden en donateurs van de Stichting Onderwijs voor Gambia,

Ook het jaar 2021 stond in het teken van Covid-19. 
De toch al heel wankele economie van Gambia is daardoor in 2021 weer onevenredig hard getroffen.
Door alle reisbeperkingen stond het toerisme ook in 2021 nagenoeg stil.
En geen toeristen betekende voor velen geen werk, geen inkomen en geen geld voor voedsel en andere noodzakelijke uitgaven. En in Gambia zijn er geen steunmaatregelen en is er geen sociaal vangnet.
Daarbij komt nog dat de prijzen van veel essentiële goederen dit jaar ook behoorlijk zijn gestegen.
De nood en de honger zijn daardoor groot voor veel mensen in Gambia.

Dit jaar heeft onze stichting weer enkele malen grootschalige voedselhulp georganiseerd waardoor een aantal van de armste gezinnen geholpen kon worden met rijst en andere producten.

Het is fijn om te kunnen melden dat onze Nursery & Primary school in Sukuta Madina op dit moment 565 leerlingen heeft en dat de school qua onderwijs uitstekend draait.
Echter dit grote aantal leerlingen zet wel een grote druk op de dagelijkse schoollunch, want voor een volwaardige schoollunch voor 565 kinderen is elke dag 75 euro nodig en dus voor een heel schooljaar een bedrag van  14.000 euro en daarvan ontbreekt nog ruim 4.000 euro.
Juist de schoollunch is in deze moeilijke tijd zo enorm belangrijk voor de kinderen.

Onze stichting is erg blij en dankbaar voor alle hulp en steun dit aflopende jaar 2021.
Daarbij denken we aan de bijdragen voor de voedsel acties, de sponsorbijdragen voor 240 kinderen en de bijdragen voor het schoolfonds en het lunchfonds.
En daarnaast ook alle mooie bijdragen voor het realiseren van schoolfaciliteiten.


Het zou enorm fijn zijn als alle kinderen van de Nursery & Primary school in Sukuta Madina het gehele schooljaar 2021-2022 een volwaardige schoollunch kunnen krijgen; help u mee dat mogelijk te maken?

 
We wensen u heel fijne kerstdagen
                             en een
gelukkig en vooral gezond 2022 toe!


Met hartelijke groet,
Mirjam & Marco Schonewille
Toos & Arie Burggraaf
Amy & Frans van den Bercken (ambassadeurs van de stichting)
Erica & Huib van der Starre (ambassadeurs van de stichting)

Website:    www.onderwijsvoorgambia.nl
Rek. nr. :    NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia.