Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Rijst voor Yuna
Kerstdozen Sukuta Madina
Kerstwens december 2020

Bijzondere vrijwilliger
Schooluniform leerkrachten
Computerlokaal ingericht
Schoollunch weer gestart
Opschonen schoolterrein

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

17 december 2020

Kerstwens december 2020

December 2020,

Beste familie, vrienden en donateurs van de Stichting Onderwijs voor Gambia,

Het jaar 2020 was door de Covid-19 uitbraak wereldwijd een bijzonder en moeilijk jaar. Dat gold ook voor onze stichting. 
Door alle reisbeperkingen was het onmogelijk om gedurende het jaar fysiek in Gambia aanwezig te zijn; wij hebben alles op afstand moeten regelen en dat is toch anders en lastiger.

In Gambia zijn vroegtijdig stevige Covid-19 maatregelen genomen; het is redelijk gelukt om een grootschalige uitbraak te voorkomen.  Maar de maatregelen in Gambia en in de rest van de wereld waren wel rampzalig voor de toch al zwakke economie en hebben de grote armoede in het land nog verder verdiept.  
Het toerisme is volledig tot stilstand gekomen zodat de vele  mensen die door het toerisme dagelijks nog een beetje geld verdienden dat geld nu moeten missen. Ook door het sluiten van markten, straathandel en winkels verloren veel mensen hun zo belangrijke inkomsten. Veel gezinnen hadden daardoor nauwelijks meer geld voor de dagelijkse maaltijden.
En van de overheid hoefden de mensen ook geen hulp te verwachten.
Veel stichtingen en particulieren in Nederland en België hebben gelukkig wel op grote schaal hulp geboden.
Onze stichting heeft een Corona noodfonds opgezet en het is geweldig dat we daarvoor ruim 13.000 euro mochten ontvangen zodat de communities van Sukuta Madina en Yuna geholpen konden worden met zo’n 30.000 kg rijst.

Ondanks de Covid-19 liepen onze projecten wel redelijk door; bijgevoegde nieuwsbrief geeft een beknopt overzicht.

Op het moment van schrijven van dit bericht is Nederland net weer in lockdown gegaan.
Dit raakt, zeker in deze zo belangrijke kerstperiode, ons allemaal emotioneel en vaak ook financieel.
Door de beperkende maatregelen is omzien naar elkaar dit jaar voor iedereen extra belangrijk; we zullen u dit jaar daarom niet vragen om te beknibbelen op kerstkaarten of andere blijken van medeleven.

Nog steeds ontvluchten veel jongeren Gambia met het beeld dat onze westerse wereld het beloofde land is.
Ze horen de mooie vaak geïdealiseerde verhalen over hoe goed het bij ons is.
Maar velen overleven deze vlucht niet en komen om op de oceaan, en zij die deze vlucht wel overleven zullen constateren dat er in onze westerse wereld voor hen ook geen echt toekomstperspectief is.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de jongeren in eigen land toekomstperspectief krijgen.
Onderwijs en ontwikkeling zijn van cruciaal belang. Als stichting doen we ons uiterste best, maar helaas zijn wij ook beperkt door de financiële middelen waardoor we beperkt worden in het opstarten van nieuwe projecten.

Maar we zijn enorm blij en dankbaar voor alle hulp en steun die we het afgelopen jaar weer mochten ontvangen.
Daarbij denken we aan de bijdragen voor de voedsel noodhulp, de sponsorbijdragen voor 250 kinderen, de bijdragen voor het schoolfonds en het lunchfonds waarmee niet gesponsorde kinderen worden geholpen.
En natuurlijk voor de mooie bijdragen voor de scholen in Sukuta Madina en Macouda en voor het gezondheidscentrum in Macouda.

We vertrouwen erop dat we ook het komende jaar 2021 weer met succes een beroep op u kunnen doen.

We wensen u heel fijne kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021 toe!

Moge 2021 een jaar worden met voor iedereen op onze aarde weer perspectief.


Met hartelijke groet,
Mirjam & Marco Schonewille
Toos & Arie Burggraaf
Amy & Frans van den Bercken (ambassadeurs van de stichting)
Erica & Huib van der Starre (ambassadeurs van de stichting)

Website:    www.onderwijsvoorgambia.nl
Rek. nr. :    NL48 RABO 0173 6660 51 t.n.v. Stichting Onderwijs voor Gambia.