Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Diaconaal project Zuidwolde
Kerstwens kerst 2019

Schoolproject in Macouda

Monteren meubels school
Inspectie van de school
Primary School in gebruik
Water voor Manduar Nursery

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

31-augustus 2019

Waterinstallatie bij de Manduar school

De Manduar Nurseryschool kon tot voor kort niet beschikken over schoon drinkwater en voldoende water voor de toiletten.
In de directe omgeving waren wel putten maar die leverden geen goed schoon water.
Om die reden heeft de school onze stichting gevraagd om een bore-hole te laten maken en een waterinstallatie te realiseren.
Voor goed water moest er 40 meter diep worden geboord.
Op een stellage is een grote tweeduizend liter tank geplaatst en voor aandrijving van de electrische pomp zijn twee zonnepanelen geplaatst.
Vanaf de de tank zijn leidingen gelegd naar een tappunt bij het schoolgebouw, een punt waar een keukentje moet komen en naar de toiletten
Eind augustus 2019 had de school de beschikking over voldoende schoon en veilig drinkwater.


plaatsen van de toren


maken van het tappunt bij het schoolgebouwmaken van de borehole


aansluiten van de pompde toren met watertank en zonnepanelen en ernaast de aansluiting op de bore-hole


het tappunt bij het schoolgebouw