Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Noodhulp ivm Corona
Diaconaal project Zuidwolde

Kerstwens kerst 2019

Schoolproject in Macouda

Monteren meubels school
Inspectie van de school
Primary School in gebruik

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

27 februari 2019

AFAS Foundation helpt met Primary school

Met elkaar kunnen we de wereld een beetje beter en mooier maken, maar dan moeten we wel in actie komen en anderen inspireren om dat ook te doen.
Dat is de slogan van de AFAS foundation en ook van onze stichting Onderwijs voor Gambia.
AFAS foundation steunt vele initiatieven daarvoor in binnen- en buitenland.

Onze stichting is erg blij dat de AFAS foundation ook het Primary school project in Sukuta Madina gaat helpen.
Met deze kleinschalige Primary school met uitstekende voorzieningen kan de uitstekende ontwikkeling die de kinderen op onze Nursery school krijgen worden voortgezet en uitgebouwd.

Door zo'n school in het centrum van de community worden de ouders ook veel sterker betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Dit heeft een groot positief effect op zowel kinderen als ouders.
En de school-accommodatie is ook bij uitstek een plaats voor voorlichting aan jeugd en ouderen en voor onderwijs aan volwassenen.
Met andere woorden met de Primary school faciliteiten heeft de community faciliteiten die echt het verschil zullen maken voor velen.

De AFAS foundation en onze stichting zijn er van overtuigd dat we met dit project de toekomst van heel veel kinderen (en hun ouders) in Sukuta Madina een stuk beter en mooier kunnen maken.
In december 2018 heeft onze stichting bij de AFAS Foundation een verzoek ingediend voor hulp bij de realisatie van een Primary school in Sukuta Madina.
De AFAS Foundation is in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgericht door AFAS Sofware.
Bij ons verzoek aan de AFAS Foundation hebben we de achtergrond van de community Sukuta Madina belicht en het effect van onze onderwijsprojecten van de afgelopen jaren op deze community beschreven.
Ook hebben we bij het verzoek een project plan ingeleverd waarin is omschreven wat het project omvat en met welke schoolfaciliteiten duurzaam het verschil gemaakt kan worden.
Duurzaam heeft betrekking op de schoolfaciliteiten en op de resultaten van het daarmee geleverde onderwijs.

In een kort filmpje hebben we de AFAS Foundation iets van Gambia, de community en van onze scholen laten zien en vertellen ouders waarom een eigen school zo belangrijk is en wat zo'n school voor het leven van hun kinderen en henzelf betekent.
Belangrijk voor de aanvraag was ook de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs voor een eigen Primary school en de toezegging van het ministerie dat de salarissen van de leerkrachten door de overheid zullen worden betaald zodra de schoolfaciliteiten gereed zijn.

Op grond van bovenstaande informatie en een persoonlijk gesprek heeft de AFAS Foundation besloten om onze stichting financieel met het project te gaan helpen.

Het project omvat:
- een schoolgebouw met acht leslokalen en kantoor- en opslag ruimte
- toiletten voor meisjes, jongens en leerkrachten
- watervoorziening (drinkwater en water voor de toiletten); de waterleiding is te onbetrouwbaar
- elektriciteitsvoorziening via een solar-systeem
- schoolmeubeltjes voor de kinderen
- overig meubilair voor de school
- inrichting schoolterrein; ommuring, banken, groenvoorziening en speeltoestellen
- school- en leermiddelen

In één van de leslokalen zal een schoolbibliotheek worden ingericht.
Dat lokaal zal worden ingericht met groot meubilair zodat het lokaal geschikt is voor volwassenen en jeugd.
Mogelijk zal dit lokaal in de toekomst ook gebruikt worden voor computer-onderwijs voor de jongeren van de community.
Nog overwogen wordt om de school ook te voorzien van internet-faciliteiten.

Het project zal volledig in 2019 worden uitgevoerd.

Het School Management Committee (SMC) van de Lift Nursery & Primary school in Sukuta Madina heeft een project team samengesteld.
Dit projectteam heeft in samenwerking met onze stichting een gedetailleerd project plan gemaakt en neemt de coordinatie, project management en project rapportage voor z'n rekening.

Een bouwbedrijf is benaderd voor de bouw van het schoolgebouw; het wordt een schoolgebouw dat qua structuur al op verschillende locaties in Gambia is neergezet; het belangrijkste verschil is dat de Primary school in Sukuta Madina een L-vorm krijgt in plaats van een rechte vorm.

Onze stichting zal de AFAS Foundation regelmatig informeren over voortgang en status van het project.

Op de website van de AFAS Foundation is weergegeven welke projecten de AFAS Foundation al steunt en gesteund heeft.