Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Storten van de vloeren
Schoolbanken voor Primary
Storten pilaren en balken
Metselen muren Primary

Bouwblokken Primary school
Bore-hole Primary school
Lesboeken Primary-klassen
Bedankje kinderen Primary

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

29 januari 2019:

Verdere plannen voor de Manduar Nursery

Bij ons bezoek aan Gambia zijn met Adama en Joop Hermse verdere plannen voor hulp aan de Manduar Nursery besproken.
Adama en Joop runnen het Marakissa Rivercamp niet ver van Manduar.
Adama coƶrdineert de gang van zaken bij de Manduar Nursery en Joop helpt haar daarbij.

De twee leslokalen van de school zijn op dit moment toereikend voor het aantal kinderen.
Er wordt in elk leslokaal les gegeven aan twee groepen; Fatou geeft les aan de jongste groepen en Samuel geeft les aan de hoogste groepen.
Huib heeft aan teacher Samuel een aantal leesboekjes met bijbelse verhalen gegeven.

Uitbreiding van de school met extra leslokalen is pas aan de orde als het aantal leerlingen daartoe aanleiding geeft en de school volledig zelfstandig kan draaien en daarbij in staat is om de leerkrachten volwaardige salarissen te betalen.

Er is een aantal ontwikkelingen besproken die belangrijk zijn voor de korte termijn.

Water bij de school:

Bij de school is geen schoon water aanwezig; water moet een stuk verderop uit een put gehaald worden.
Dat water is echter niet schoon genoeg voor drinkwater en voor water voor het bereiden van de schoollunch.
Een eigen waterbron die schoon water levert is derhalve erg belangrijk.

Het plan is om op het terrein van de school een bore-hole te maken en met het water dat daaruit wordt opgepompt een 2.000 liter watertank, die hoog op een toren is geplaatst, te vullen.
Die watertank levert dan water met voldoende druk voor de tappunten en de toiletten.
De pomp werkt op zonne-energie van een bij de installatie geleverd solar-systeem.

Omdat de pomp voldoende capaciteit heeft wordt overwogen om op de toren een tweede 2.000 liter tank te plaatsen zodat de installatie ook water kan leveren aan de mensen die in de buurt van de school wonen.

Een andere overweging is om voor een grotere capaciteit van het solar systeem te kiezen zodat daarmee ook direct elektriciteit voor de school beschikbaar komt.

Bij GAM-Solar Energy zullen prijsopgaven van de verschillende mogelijkheden worden opgevraagd.

 

Een keuken voor het bereiden van de schoollunch:
De schoollunch wordt nu bereid op een met golfplaten afgeschermd deel van het schoolterrein; een verre van ideale situatie.
Bovendien is er geen opslagruimte om het kookgerei en de voorraden voor de schoollunch op te slaan.
Ook is er geen algemene opslagruimte beschikbaar voor het opslaan van schoolmaterialen.

Het plan is om een eenvoudig gebouw te maken met een keuken voor het bereiden van de schoollunch en in het gebouw ook een opslagruimte voor de kookspullen en voorraden voor de schoollunch en een opslagruimte voor schoolmaterialen te maken.
De totale oppervlakte van het gebouw zal tussen de 20 en 24 m2 zijn.
De keuken zal worden voorzien van een stookplaats en een uitgifteplaats voor het aan de kinderen verstrekken van de lunch. Joop zal een ontwerp voor de keuken maken met een opgave van de kosten.


Verbeteren van de toiletten:
Op het terrein van de school staat een eenvoudig toiletgebouw met daarin twee hurktoiletten en een wat grotere ruimte met een traditioneel Gambiaans toilet (gat in de grond boven de septietank).
De twee hurktoiletten zijn voorzien van een squad-toilet met handmatige spoeling.
Joop zal een ontwerp maken van de wijzigingen voor het toiletgebouw met een opgave van de kosten.


De dagelijkse schoollunch:
Huib heeft Adama 500 euro gegeven voor de kosten van de schoollunch tot aan de zomervakantie.
Hiermee kunnen alle kinderen op school tot aan de zomervakantie elke dag een lunch op school krijgen.


Egaliseren van het schoollterrein:
Door mensen uit de community zal het schoolterrein geƫgaliseerd worden en zal alle rommel van het schoolterrein verwijderd worden.


leesboekjes voor teacher Samuel


de open ruimte waar nu nog de schoollunch wordt gekookt


Adama krijgt van Huib geld voor de schoollunch tot aan de zomervakantie