Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Storten van de vloeren
Schoolbanken voor Primary
Storten pilaren en balken
Metselen muren Primary

Bouwblokken Primary school
Bore-hole Primary school
Lesboeken Primary-klassen
Bedankje kinderen Primary

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

15 oktober 2013:

Tobaski feest in Gambia

Vandaag (15 oktober) is het Tobaski feest in Gambia. Op deze feestdag wordt het offer door Abraham van zijn zoon Isaak herdacht.

Elke getrouwde man en elk hoofd van een gezin deelt het vlees van een geslacht dier met de behoeftigen en de armen. Klik hier om een artikel over het feest te lezen.

Iedereen draagt op deze dag zijn beste (zo mogelijk nieuwe) kleren.

Helaas hebben veel gezinnen in Sukuta-Madina geen geld voor nieuwe kleren voor zichzelf en voor de kinderen.

Het dorpscomité heeft daarom besloten om de door onze stichting naar Gambia gestuurde kleding, die nog niet was uitgedeeld, ter gelegenheid van Tobaski aan de kinderen te geven zodat de kinderen op dit feest toch "nieuwe" kleren kunnen dragen.

Hieronder de mail van het dorpscomité:

Hello Stichting Onderwijs voor Gambia,

Knowing that many parents cannot buy clothes for their children during this Eid or locally called Tobaski celebration, the committee decided to distribute the rest of the clothes to those families. It was really very joyous occasion.
We will send you the list of the families that were donated.
Last July on the 19th, all the children at the Nursery were each given many items to take home as needy children.

with regards
best wishes