Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Storten van de vloeren
Schoolbanken voor Primary
Storten pilaren en balken
Metselen muren Primary

Bouwblokken Primary school
Bore-hole Primary school
Lesboeken Primary-klassen
Bedankje kinderen Primary

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!



ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nl



Bankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

14 oktober 2013:

Naaimachines gevraagd voor naaiatelier in Gambia

Met een eigen naaiatelier kunnen vrouwen en meisjes inkomsten verwerven waardoor hun gezinnen meer zelfredzaam worden.

Maar voor zo'n naaiatelier zijn naaimachines nodig, dus.......

Heeft u nog ergens een goede naaimachine staan die niet meer
wordt gebruikt en wilt u wel afstand doen van deze naaimachine?

Graag horen wij dat van u want wij kunnen deze naaimachine heel goed gebruiken voor het naaiatelier in Gambia!


 

 

 

 

 

 


Maar naaimachines alleen zijn niet voldoende; ook andere voor het naaien belangrijke spullen zoals scharen, naalden, spelden, garen, lappen stof etc. zijn nodig.

Naast naaien kunnen vrouwen en meisjes in Sukuta-Madina ook leren breien, dus ook breipennen, haaknaalden en katoen en wol zijn welkom.

De stichting Onderwijs voor Gambia zal samen met het dorpscomité in Sukuta-Madine een projectplan opzetten voor de realisatie van zo'n naai- en breiatelier.
Met het projectplan zullen sponsors worden gezocht die de realisatie van het naaiatelier financieel willen steunen.

Belangrijk onderdeel van het projectplan is de levensvatbaarheid van een naaiatelier.
Het heeft geen zin om veel kosten te maken voor het geschikt maken (evt. het bouwen) en inrichten van een ruimte voor het naaiatelier als er onvoldoende zicht is op succes. Bovendien is het niet verstandig (en zijn sponsors niet bereid) te investeren in een niet levensvatbare ontwikkeling.

Twee aspecten zijn bij het projectplan van groot belang.
Ten eerste: heeft de gemeenschap voldoende vrouwen en meisjes die in staat zijn om een goede naaister te worden.
Ten tweede: is er voldoende vraag naar de produkten en diensten van het naaiatelier en zijn de klanten in staat om een acceptabele prijs te betalen.

Met het inzamelen en naar Gambia verschepen van een aantal naaimachines en andere naaispullen kan in een tijdelijke ruimte alvast een start gemaakt worden zonder een grote investering. Een leslokaal van de nurseryschool kan hiervoor worden gebruikt. Voorwaarde is wel dat de nurseryschool wordt aangesloten op het electriciteitsnet.
In de gemeenschap kunnen enkele vrouwen/meisjes al een beetje naaien en met een goede begeleiding kunnen ze verder wegwijs worden gemaakt. Gestart kan worden met wat voor het dorp elders wordt genaaid en gerepareerd waardoor mogelijk al een deel van het loon van de externe kleermakers door het atelier kan worden verdiend.

Blijkt een naaiatelier levensvatbaar, dan kan in een tweede stap een eigen ruimte voor het atelier worden gerealiseerd (gebouwd?) en ingericht en kan een aantal vrouwen en meisjes worden opgeleid.
Het is belangrijk dat vrouwen en meisjes die in het naaiatelier aan de slag gaan voldoende tijd hebben voor hun werk als naaister. Op dit moment hebben de vrouwen het erg druk met hun werk in de eigen compounds, maar misschien is het mogelijk om wat werkzaamheden van de vrouwen te vereenvoudigen (b.v. het stampen van de couscous).

In deze tweede stap is dus een behoorlijke investering nodig voor:
- realiseren (bouwen?) van een ruimte voor het atelier
- inrichten van het atelier
- voldoende (ook meer professionele) naaimachines en andere naaispullen
- opleiding van naaisters

Breien vergt veel minder investering.
Naast breipennen is breiwol en breikatoen nodig.
Bovendien is breien eenvoudiger te leren en behoeven de vrouwen en meisjes niet altijd naar het atelier te komen om te breien.

Artikel op de website van Hoogeveen Nu