Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Storten van de vloeren
Schoolbanken voor Primary
Storten pilaren en balken
Metselen muren Primary

Bouwblokken Primary school
Bore-hole Primary school
Lesboeken Primary-klassen
Bedankje kinderen Primary

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

28 juni 2013:

Peuters van De Skutterties verzamelen speelgoed

Peuters van peuterspeelplaats De Skutterties in Noordscheschut hebben speelgoed ingezameld voor hun leeftijdgenootjes in Sukuta-Madina.

De leidsters van de peuterspeelzaal hadden hen verteld dat veel kinderen in Gambia erg arm zijn, dat ze vaak niet eens een eigen bed hebben maar met hun broertjes en zusjes in één gammel oud bed, of op een kleedje op de grond, moeten slapen en dat de meeste kinderen in Gambia helemaal geen speelgoed hebben om mee te spelen.

De peuters waren hiervan danig onder de indruk en vonden dat zij en andere kinderen best wel wat voor hun leeftijdgenootjes in Gambia konden doen door iets van het eigen speelgoed af te staan. Zo ontstond er spontaan een inzamelingsactie voor speelgoed.

Van de leidsters kregen de peuters een flyer mee met daarin wat meer informatie over de kinderen in Sukuta-Madina.
De afgelopen week namen de kinderen hun ingezamelde speelgoed mee naar de peuterspeelzaal.
Er was zelfs een jongetje die zijn eigen lievelingsauto weggaf.

Maandagavond 24 juni werd het bestuur van de stichting “Onderwijs voor Gambia” uitgenodigd om in de peuterspeelzaal het ingezamelde speelgoed in ontvangst te nemen. Het was overweldigend wat er allemaal stond; hiermee kunnen heel wat kinderen in Gambia worden blij gemaakt.

Deze actie van de peuterspeelzaal  De Skutterties in Noordscheschut was een groot succes.
De Skutterties is één van de zestien locaties van de Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen (SPSH).
Hopelijk zullen in de toekomst meer locaties van SPSH zich aansluiten bij deze inzamelingsactie.
Mooi om te ervaren dat kleine kinderen soms in hun reactie groot kunnen zijn.

Vanuit de gedachte dat ieder kind op deze wereld recht heeft op onderwijs en in staat moet zijn om z’n unieke talenten te ontwikkelen wil de stichting “Onderwijs voor Gambia” jonge kinderen in Gambia een kans geven zich te ontwikkelen.

De overheid van Gambia voorziet niet in kleuteronderwijs; zelfs basisonderwijs is niet weggelegd voor alle kinderen. De stichting zorgt ervoor dat in Sukuta-Madina, een dorp in het westen van Gambia, kinderen van vier tot zeven jaar kleuteronderwijs kunnen volgen.

De stichting helpt de bevolking bij het realiseren van schoolgebouwen en sanitaire voorzieningen bij de school en bij de exploitatie van de school.
Ook helpt de stichting met het verbeteren van de thuissituatie van de kinderen door hun ouders te helpen met het verwerven van inkomsten waarmee zij niet   alleen hun eigen leefsituatie kunnen verbeteren maar ook het schoolgeld, de schooluniformen en de leermiddelen voor hun kinderen kunnen betalen.

Daarnaast zamelt de stichting kleding en schoenen in voor de kinderen in Gambia.
Belangrijk is dat de kinderen niet alleen op school leren, maar zich ook thuis kunnen ontwikkelen door daar met elkaar te spelen in plaats van rond te hangen op straat.

Acties voor het inzamelen van speelgoed zijn dus erg belangrijk.