Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Storten van de vloeren
Schoolbanken voor Primary
Storten pilaren en balken
Metselen muren Primary

Bouwblokken Primary school
Bore-hole Primary school
Lesboeken Primary-klassen
Bedankje kinderen Primary

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Nieuws

18 januari 2013:

Resultaat kerstkaartenactie (en andere giften)

De kerstkaartenactie van afgelopen december was een mooi succes; op dit moment staat de teller op 1.405 euro en nog steeds komen er bijdragen binnen.

Te zien aan het aantal reacties hebben heel wat mensen hun kerst- en nieuwjaarsgroet op een andere wijze overgebracht en het geld dat daarbij bespaard werd gestort op de rekening van de stichting.
Op 31 december stond de teller op 1.255 euro en op dit moment zelfs al op 1.405 euro.
Iedereen heel hartelijk dank.


Mooie gift.

Begin januari mocht de stichting 1.000 euro ontvangen van een hoogbejaarde dame (van ver in de 90 jaar) die heel graag met haar geld de kindertjes van Afrika wil helpen. Ze was geraakt door ons project en de de kansen die de kindertjes van Sukuta-Madina nu krijgen voor een betere toekomst.

Naast algemene giften ontvangen we ook nog geregeld een bijdrage voor schooluniformen.
Na ontvangst van zo'n bijdrage wordt het schoolcomité benaderd met de vraag de naam door te geven van kinderen waarvoor nog geen schooluniform kon worden aangeschaft. Voor deze kinderen wordt dan alsnog een dubbel setje uniformen gemaakt.


Alle gevers willen we graag namens de kinderen in Gambia heel hartelijk danken.Plan voor 2013.

De kinderen van Sukuta-Madina gaan al weer bijna twee weken met heel veel plezier naar hun nurseryschool. Een enorme verandering in hun leven.

Als stichting zijn we druk met ons werkplan voor 2013.
We hebben het schoolcomité en het dorpscomité van Sukuta-Madina gevraagd aan te geven wat prioriteit heeft.
Verdere uitbreiding van de school of hulp bij het zelfredzaam worden van de dorpsgemeenschap.
Heel belangrijk is dat de gemeenschap op termijn (aanvang van het nieuwe schooljaar) zelf in staat is om de school in stand te houden.
Dit kan betekenen dat we als stichting wat steun moeten geven bij het uitwerken en opzetten van bedrijvigheid en activiteiten die inkomen opleveren.
Ook belangrijk is dat de thuissituatie van de kinderen verbetert waardoor de kinderen thuis kunnen doorgaan met wat ze op school geleerd hebben.

Ja en voor de kinderen waarvoor nu nog geen plaats is op de nurseryschool zou een grotere capaciteit van de school natuurlijk erg fijn zijn.

Dus al met al is er nog genoeg te beslissen en genoeg werk te doen.

Maar essentieel is dat de gemeenschap van het dorp bepaalt wat voor de kinderen m.b.t. hun onderwijs prioriteit heeft en als dat voor ons ook logisch is en past in de doelstellingen van onze stichting zullen we daar, als dat mogelijk is, zeker gehoor aan geven.Werving van fondsen

Zonder geld kan de stichting weinig hulp bieden. Er zal ook in 2013 veel inspanning nodig zijn voor acties voor het inzamelen van geld. Er wordt hard nagedacht over mogelijke acties.

Ideeën voor acties voor fondsenwerving en/of hulp bij het opzetten en uitvoeren van acties zijn van harte welkom!!