Facebook

Reacties


Laatste nieuwsberichten:

Hulp van CBS De Heidevlinder
Hekwerk Healthcent. Macouda

Nieuwsbrief december 2022

Kerstwens december 2022
Rijst Sukuta Madina en Yuna

meer nieuwsberichten...


 


Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


(Website laatst bijgewerkt op: 3 juli 2024)

Welkom

Welkom op de website van de stichting
"Onderwijs voor Gambia".


Overal ter wereld is onderwijs cruciaal voor het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen.

Ieder mens op deze wereld moet de kans krijgen onderwijs te volgen en z'n unieke talenten te ontwikkelen.

De slogan van de stichting is:
"EDUCATION IS A RIGHT"

Op deze website vindt u informatie over de stichting,
de projecten die voor Gambia worden ondersteund en alle activiteiten die worden uitgevoerd om die ondersteuning mogelijk te maken.

De stichting is ontstaan op initiatief van mensen uit Noordscheschut, een dorp onder de rook van Hoogeveen.

Alhoewel de stichting brede steun krijgt van de mensen uit Noordscheschut en omgeving streeft de stichting naar een breder draagvlak in Drenthe, maar ook buiten Drenthe.

Zo heeft de stichting twee echtparen als ambassadeurs in Gelderland en in Utrecht.
Deze ambassadeurs hebben eigen onderwijsprojecten die door mensen en bedrijven in hun eigen woonomgeving worden gesteund.
De stichting Onderwijs voor Gambia helpt deze ambassadeurs met deze projecten.
Alle sponsors van kinderen,
hartelijk dank voor de bijdragen voor het schooljaar
2023-2024


Ook hartelijk dank voor alle prachtige overige donaties in 2023De nieuwe Primary school in Sukuta Madina


Zo maar een moeder in Sukuta.
Ze houdt van haar kind.
Maar ze maakt zich ook zorgen.
Hoe zal z'n toekomst zijn?
Ze vreest dat haar kind het ook moeilijk zal krijgen.
Veel armoede en onzekerheid....

Maar stel eens dat haar kind de kans krijgt om onderwijs te volgen en z'n unieke talenten te ontwikkelen......

Met elkaar kunnen we wat doen aan de toekomst van dit kind en veel andere kinderen in Gambia.
Helpt u mee?Een viertal inwoners van Noordscheschut (Mirjam & Marco Schonewille en Toos & Arie Burggraaf) is reeds enkele jaren actief met hulp aan Gambia.
Betrokkenheid van het dorp Noordscheschut bij Gambia is eind 2011 ontstaan toen Mirjam & Marco een kerstkaartenactie hebben gestart om geld voor de hulp aan Gambia te verwerven.
Vervolgens heeft de bevolking van Noordscheschut in juni 2012 een smederij-idee ondersteund waardoor budget kon worden verkregen voor een benefietavond voor Gambia eind augustus 2012.

Via deze website willen wij u op de hoogte houden over onze projecten in Gambia, de wijze waarop het ingezamelde geld bij deze projecten wordt besteed en op welke wijze de mensen, met name de kinderen, van Gambia baat hebben bij deze projecten.

Tevens willen we U informeren over nieuwe activiteiten en acties.

Scholing is de basis van vooruitgang.

Als een meisje naar school gaat, leert ze niet alleen taal en rekenen, maar ze leert ook hoe ze voor zichzelf op kan komen en wat haar rechten zijn als vrouw.

Daar heeft ze haar hele leven wat aan, het geeft haar de kans om zich bewust te worden van haar eigen mogelijkheden


Nurseryschool in Sukuta-Madina


Op 7 januari 2013 kon de, met hulp van de stichting gebouwde, Lift Nursery school starten met kleuteronderwijs.
Het schoolgebouw had toen twee leslokalen, een kamer voor de onderwijzers, een kleine opslag en een toiletgebouw met aparte toiletten voor de onderwijzers, de meisjes en de jongens.
Deze nurseryschool is belangrijk voor de gemeenschap van Sukuta-Madina.

Kinderen die niet naar school gaan hangen rond op straat of helpen hun moeders wat met huishoudelijk werk en met allerlei andere klusjes.
Geen nurseryschool betekende dat zo'n 200-300 kinderen van 4-7 jaar niet naar school konden en zich in hun jonge jaren niet of nauwelijks konden ontwikkelen en daardoor een veelal onoverbrugbare achterstand in ontwikkeling hadden.

Al snel bleek de capaciteit van de twee leslokalen onvoldoende.
In de tweede helft van 2014 is een tweede schoolgebouw gerealiseerd met nog eens twee leslokalen en een nieuw kantoor voor Alimatou, het hoofd van de school.
Ingaande het schooljaar 2015-2016 krijgen ruim 200 kinderen kleuteronderwijs in de vier beschikbare leslokalen.

In 2015 kon de school ook worden aangesloten op stromend water en op elektriciteit zodat de toiletten goed kunnen worden doorgespoeld en elektrische apparatuur kan worden gebruikt.

Zelfredzaamheid

Maar alleen schoolgebouwen neerzetten is niet voldoende; er moet ook geld zijn voor onderwijzers, schoolmiddelen, de dagelijkse operationele kosten en het onderhoud. Geld hiervoor komt niet van de overheid van Gambia. Dit betekent dat de ouders en de dorpsgemeenschap moeten zorgen dat dit geld er komt. Maar voor de ouders en de dorpsgemeenschap is dit nog een te grote opgave. De meeste ouders zijn straatarm en hebben geen of nauwelijks inkomen.

De eerste schooljaren vraagt de school van de ouders een kleine jaarlijkse schoolbijdrage van 35 euro.
Veel ouders kunnen deze bijdrage van 35 euro plus de kosten van een schooluniform, schoenen, schoolmiddelen en een schoollunch moeilijk betalen en heel vaak gaan deze uitgaven ten koste van voeding of andere belangrijke gezinsuitgaven..
Om deze ouders te helpen met de schoolkosten van hun kinderen worden sponsors gezocht die op jaarbasis 70€ van de schoolkosten voor hun rekening nemen (en zo nu en dan de families helpen met wat rijst of kleding).

De lunch op school is erg belangrijk.
Veel kinderen gaan met een lege maag naar school.
In het verleden kregen alleen de kinderen die geld meekregen van huis een lunch op school; de andere kinderen moesten lijdzaam toezien.
Dankzij de bijdragen van sponsors kunnen nu alle kinderen een lunch op school krijgen.

De exploitatie van de school rust op drie peilers:
- de school fees (schoolbijdragen) van de ouders (35 euro per kind per schooljaar)
- de opbrengsten van bedrijvigheid in de community
- de bijdragen van de stichting Onderwijs voor Gambia.

Het is belangrijk dat de gemeenschap van Sukuta-Madina op termijn de Lift Nursery school volledig zelfstandig in stand kan houden en dus voldoende geld heeft voor de exploitatie.
De stichting heeft in het verleden de gemeenschap geholpen bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid.
Er zijn kleine kredieten verstrekt voor het opzetten van bedrijfjes zoals een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Ook is 2e-hands kleding opgestuurd die de mensen van de community tegen een kleine vergoeding kunnen kopen en waarvan de opbrengsten voor de school waren.
Een heel groot succes zijn deze bedrijfjes en bedrijvigheid echtre niet geworden.